-->

27. november 2015

Forbereder flere rutekutt i Norge


Både SAS og Widerøe vurderer rutekutt (Wikimedia)
SAS og Widerøe er i gang med å plukke ut hvilke ruter og flyavganger som må kuttes i Norge som følge av den nye flyskatten. Avgiften innføres fra 1. april neste år.

- Det er ikke et spørsmål om ruter må legges ned eller avganger som vil måtte fjernes, men hvilke. Dette er en dramatisk situasjon for en bransje som en hardt presset økonomisk allerede.At den nye skatten vil gå ut over flytilbudet i Norge må ingen være i tvil om, sier sjefen for samfunnskontakt i SAS, Ove Myrold, til Aftenposten.
annonseHan gjør det klart at avgiften ikke bare blir på 80 kroner. Det vil også bli avkrevd moms for avgiften, slik at den faktiske avgiften blir på 88 kroner. Finansdepartementet opplyser at forslaget skal på høring med sikte på innføring fra 1. april neste år.

Vil ramme privatreisende
NHO Luftfart har beregnet at for en familie på fire vil en tur/retur-reise i Norge bli nær 800 kroner dyrere enn i dag, og at den samlet vil koste passasjerene to milliarder kroner i året.

Myrold sier at den nye avgiften spesielt vil ramme privatreisende, fordi forretningsreisende vil få avgiften dekket av arbeidsgiver.

- Det er de rutene i dag som har en stor andel privatreisende og som har marginal lønnsomhet, som vil være mest utsatt for kutt. De vill enten legges helt ned eller få færre avganger, sier Myrold. Han viser tii at regjeringen og samarbeidspartiene beregner at avgiften skal tilføre statskassen 1 milliard kroner.

- Den milliarden har ikke flyselskapene, derfor blir avgiften lagt til billettprisen i sin helhet, sier Myrold til avisa.

Også Widerøe varsler rutekutt
Også hos Widerøe varsles det rute-konsekvenser:

- Det er ingen tvil om at kommersielle ruter kommer til å bli redusert eller lagt ned som følge av denne skatten. Vi har ennå ikke fått oversikt over antall og omfang, men det vil bli få områder som ikke blir berørt. I Widerøe er fire av ti ruter på anbud, der kan vi sende avgiftsøkningen tilbake til staten. Men 60 prosent av virksomheten vår er kommersiell, og mange av innenriksrutene balanserer i dag hårfint når det gjelder lønnsomhet, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Widerøe til Aftenposten.

Han opplyser at Widerøe var i ferd med å se på reduksjon av ruter allerede før avgiftsforslaget kom på bordet mandag.

- Nå ønsker regjeringen å legge ytterligere steiner i sekken for reiser i Norge, med den konsekvensen det får for næringsliv og reiseliv i distriktene. Mange ruter i Norge er allerede i dag helt på grensen i forhold til lønnsomhet. Med en slik skatt blir det en åpenbar fare for omfattende rutekutt, sier Kongsteien.

Hos Norwegian har man ennå ikke klart for seg om avgiften får følger, opplyser kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen.

Regjeringen: – Skal ut på høring
statssekretær Tore Vamraak (H) i Finansdepartementet vil ikke kommentere detaljene om den nye avgiften, og sier at forslaget nå skal ut på høring. Han har sendt denne eposten til Aftenposten:

- Flertallspartiene på Stortinget er blitt enige om å innføre en avgift på flyreiser. Nå skal avgiftens innretning fastsettes gjennom Stortingets avgiftsvedtak. Inntil Stortingets innstilling foreligger kan vi ikke kommentere enkeltheter i forslaget. Nærmere regler fastsettes i forskrift som må sendes på høring. Departementet tar sikte på at avgiftsgrunnlag, -sats og eventuelle -fritak er fastsatt i tide til at avgiften kan innføres fra 1. april, skriver Vamraak.

Venstres finanspolitiske talsmann, Terje Breivik, sier at avgiften kommer fordi man ønsker å øke konkurransekraften for alternativene til fly.

- Jeg kjøper ikke flyselskapenes premiss om at dette vil gi færre ruter, sier Breivik. Han peker på at de som ikke flyr veldig mye vil oppleve at avgiften blir kompensert gjennom lettelser i personbeskatningen.

NHO: Hvilket parti styrer Finansdepartementet?
Direktør Torbjørn Lothe i NO Luftfart sier at avgiftsnivået for norsk luftfart har økt dramatisk i perioden med Høyre/Fremskrittsparti-regjering.

Mener regjeringen bløffer

- I alt snakker vi om nærmere 2,5 milliarder kroner som flypassasjerene skal betale ekstra. Stortinget har med den nye regjeringen funnet seg en ny måte å melke det norske folk. Det er grunn til å spørre seg hvilket parti som egentlig styrer Finansdepartementet, sier Lothe.

NHO Luftfart anslår at avgiften vil koste passasjerene to milliarder kroner i året.

- Avgiften er solgt inn som et klimatiltak. Det er tull. Luftfartens samlede utslipp i Europa er bestemt av kvotehandelsystemet, sier Lothe.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart