-->

25. november 2015

Mener regjeringen bløffer


NHO Luftfart hudfletter regjeringen for forslaget om flysete-avgiften
NHO Luftfart hudfletter regjeringen for forslaget om flyseteavgiften. Bransjeorganisasjonen mener avgiften ikke vil bidra til å løse klimaproblemet.

– Den er vi svært lite begeistret for. Det kan du skrive med store bokstaver

Administrerende direktør Torbjørn Lothe forklarer til E24.no hva NHO Luftfart synes om forslaget om flyseteavgiften som ligger inne i den borgerlige enigheten mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF i statsbudsjettet 2016.
annonse


– Den gir ikke den miljøeffekten som regjeringen argumenter for, og bidrar dessuten til store skadevirkninger for norsk næringsliv, oppsummerer han.

Lothe er på treningssenteret når E24.no ringer han, men beholder treningspulsen når han tar seg tid til å forklare hvorfor NHO Luftfart er oppgitt over at regjeringen smykker seg med at flyseteavgiften skal være et klimavennlig tiltak.

– Det samlede utslippet fra luftfarten i Europa vil ikke reduseres, sier Lothe.
– Avgiften er solgt inn som et klimatiltak. Det er tull. Hvis forslaget går igjennom vil avgiften tre i kraft fra april neste år.

– Dette vet regjeringen utmerket selv
– Luftfartens samlede utslipp i Europa er bestemt av kvotehandelssystemet. Der har man lagt et tak på utslipp, starter Lothe.

– Utslippene av CO2 for de bransjer som er omfattet av kvotehandelen i EØS-området, vil falle med 43 prosent frem til 2030 sammenlignet med 2005. Det har EU vedtatt for kvotesystemet, forklarer Lothe.

Han forteller at Høyre og Frp selv understreket i regjeringens forslag til statsbudsjett i oktober hvordan mekanismene fungerer. Lothe blir oppgitt over at forslaget nå blir solgt inn som et grønt tiltak av regjeringen og de borgerlige samarbeidspartiene.

– «Ekstratiltak i Norge for kvotepliktig luftfart vil ikke bidra til å redusere de samlede utslippene fra luftfart i EØS-området», leser Lothe fra Høyre/FrP-statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober.

Han mener avgiften fortrenger norsk luftfart, kun til fordel for økt aktivitet i andre land.

– Hvis vi legger avgifter på toppen, reduserer vi flyaktiviteten i Norge og frigjør billigere kvoter til resten av Europa. Det vil fortsatt være like mye utslipp av luftfarten samlet sett, forklarer Lothe.

Han sier kvotesystemet ikke er lettfattelig, men understreker poenget sitt.

– Ekstratiltak mot norsk luftfart vil gi en liten reduksjon av utslipp fra norske flyselskap. Denne reduksjonen vil bli spist opp ved at andre europeiske selskap kan slippe ut mer, fordi de norske trenger færre utslippskvoter, gjentar han.

Lothe medgår at avgiften vil få en positiv klimaeffekt på flyvningene til land utenfor Europa, men utslippene fra disse reisene utgjør, ifølge bransjesjefen, en veldig liten andel av den samlede trafikken på norske flyplasser.

– Det er bare på reiser fra Norge og til reisemål utenfor Europa at denne avgiften har en effekt på klima. Disse reisene utgjør en forsvinnende lav andel av den samlede norske flytrafikken.

Hudflettes av Ryanair
Lavprisselskapet Ryanair mener ikke overraskende at flyseteavgiften er en dårlig idé.

De mener flyskatten bommer på å skille mellom passasjerer som reiser med høyeffektive og grønne flyselskap, og de som reiser med lite miljøvennlige flyselskap og høye priser, og nevner SAS som et eksempel på sistnevnte.

– Dette tilbakesteget fra de norske myndighetene vil ødelegge konkurransedyktigheten og kostnadsfordelene som mindre private lufthavner velfortjent har opparbeidet seg, gjennom hardt arbeid, i konkurranse mot den statseide monopolisten Avinor, og dermed setter arbeidsplasser og vekst innen norsk turisme i fare, heter det i en pressemelding forfattet på dårlig norsk fra lavprisgiganten.

Flyselskapet skriver at de norske myndighetene ikke har klart å forklare hvordan økte skatter vil være gunstig for miljøet. Kommersiell direktør i selskapet, David O'Brien slakter forslaget fra de borgerlige partiene, og mener avgiften vil skape negative effekter utover kun en økning i pris på flyreiser.

– Den foreslåtte skatten vil kun vise seg å ha den motsatte effekt, nemlig en nedgang i turismen og reduksjon i antall arbeidsplasser, uten at dettte har noe miljøvennlig effekt, vi kommuniserer derfor til norske myndigheter: reverser denne dumme planen, uttaler Ryanairdirektøren.

Kan være dramatisk for Rygge og Torp
Torbjørn Lothe mener særlig at selskaper som Ryanair er utsatt.

– Selskapene som opererer med lave priser får en relativt stor prisøkning. De selskapene etablerer normalt virksomheten sin der de oppnår best rammebetingelser og klarer å hente ut mest flytrafikk.

Han frykter at lavprisaktører vil rømme fra Rygge og Torp hvis avgiften kommer til å utgjøre en vesentlig konkurranseulempe.

– Ved innføring av en flyseteavgift skifter man gjerne til andre områder med bedre rammebetingelser, der man klarer å bruke pris til å konkurrere, sier Lothe til E24.no.

Han mener de to flyplassene som ligger sørvest og sørøst for Oslo sentrum er i faresonen for å tape mye inntekter.

– Rygge og Torp er utsatt, og spesielt Rygge som har en stor andel lavpristrafikk.

Han mener gårsdagens nyhet kommer på et ubeleilig tidspunkt.

– Lønnsomheten på Rygge og Torp er krevende. Denne avgiften vil gjøre situasjonene enda vanskeligere, sier Lothe.

– Er det noen som helst positiv effekt ved avgiften?

– Det kommer an på øynene som ser. Den gir mer penger i statskassa, sier Lothe før han legger på.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart