-->

8. januar 2016

Flytoget taper passasjerer til NSB


Flytoget taper mot NSB (osloairports.com)
For første gang i historien mister Flytoget passasjerer. Vinneren er NSB, som i desember 2014 satte inn tre tog i timen Oslo S - Gardermoen.

NSB vil fortsatt hevde at de ikke er opptatt av konkurransen med Flytoget.
Men i desember 2014 satte selskapet inn tre tog i timen mellom Oslo og Gardermoen, en dobling på strekningen Eidsvoll-Kongsberg. Det gjorde at NSB plutselig hadde
annonse


like mange avganger i timen som Flytoget på alle stasjoner, bortsett fra på Gardermoen og Oslo S, i følge Aftenposten.

Flytoget tapte 200.000 passasjerer i fjor
- Konkurransen nå er hard. Vi mistet i fjor 200.000 passasjerer i fjor målt mot toppåret 2014, fortrinnsvis til NSB.

- Men det utgjør ikke mer enn ett prosengpoeng tapt markedsandel som tilsvarer en passasjernedgang på tre prosent for oss alt i alt. Vi hadde 6,6 millioner passasjerer i 2015, ti prosent av all reising med tog i Norge, sier Flytogets kommersielle direktør, Emil Eike til Aftenposten.

- Er det første gang Flytoget opplever nedgang?

- Om vi holder korte perioder med finanskrise utenfor, så er det det, sier Eike.

Slik fordelte transporten seg til OSL Gardermoen i 2014:
  • Flytoget: 34,5 prosent.
  • Privatbil: 26,4 prosent
  • Buss: 14,7 prosent
  • NSB-tog: 14,6
  • Taxi: 3,8 prosent
  • Leiebil: 2,1 prosent
  • Kollektivandelen lå på 68 prosent.

Tallene for 2015 kommer i februar, og vil innebære endringer. Til den tidligere hovedflyplassen Fornebu var taxi det viktigste transportmiddelet

Merkevaren «redder» Flytoget - 97 prosent er fornøyd
Fortsatt tar Flytoget rundt 34 prosent av all transport til Oslo Lufthavn Gardermoen. Det er desidert mest.

Eike er tydelig på at hadde det ikke vært for den sjeldent sterke merkevaren, med 97 prosents punktlighet og 97 prosents kundetilfredshet, ville nedgangen for Flytoget vært større.

- Ett prosentpoeng nedgang er lite, den harde konkurransen tatt i betraktning. Folk mener fortsatt at vi er den mest forutsigbare og effektive reisemåten, sier Eike.

I desember svarte Flytoget på NSBs utfordring med å øke til fire avganger i timen, fra Lysaker, Nationaltheatret og Skøyen. Flytoget har også bestilt åtte nye togsett, fra spanske Caf, for å kunne kjøre flere lengre tog.

- Det er for tidlig å si om flere avganger har gitt resultater, men vi ser positive tendenser, sier Eike.

Bil, Buss, Tog, Taxi, Leiebil - se hvem som kjører til flyplassene

Stjal NSB nesten hele veksten ved Oslo Lufthavn?
NSB kom ikke i gang med moderne tellinger med fotoceller før sent på høsten i fjor. Dette oppgir selskapet til Aftenposten som forklaring på at de i motsetning til Flytoget ikke kan legge frem konkrete tall for reisende til Oslo Lufthavn.

NSB kan likevel opplyset at selskapet de tre siste årene har hatt en økning på 50 prosent, på strekningen Oslo - Gardermoen. En stor andel av økningen kom med tre avganger i timen i desember 2014.

Men NSB har ikke bare tatt kunder fra Flytoget. Fra november 2014 til november 2015 økte passasjertrafikken på OSL med 4,2 prosent, fra 22,6 millioner til 23 millioner passasjerer.

381.000 flere reiste fra OSL

Med tanke på at ca. 68 prosent reiser kollektivt til flyplassen, og langt de fleste med tog, har NSB trolig forsynt seg med over 200.000 nye reisende også her.
www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart