-->

10. januar 2016

Har søkt ny USA-lisens med nytt selskap i Storbritannia


Gir ikke opp USA-planene (Norwegian/ Facebook)
Kjos gir ikke opp planene: Har søkt ny USA-lisens med nytt selskap i Storbritannia

Det er snart gått tre år siden Norwegians søkte om flytillatelse i USA for sitt irske datterselskap. Så langt har debatten rast uten at Norwegian har fått en endelig godkjenning av amerikanerne. Nå prøver selskapet fra et nytt land.Norwegian vil trolig igjen sette sinnene i kok hos konkurrenter og en del fagforeninger når selskapet nå nok en gang forsøker å tekkes amerikanske myndigheter.
annonseI mars 2013 søkte nemlig Norwegian om en amerikansk flylisens for sitt irske datterselskap, en lisens de allerede har for hovedselskapet i Norge. Denne søknaden har foreløpig ikke blitt ferdigbehandlet, og søknaden har skilt flybransjen i to steile leire, skriver E24.

Nå prøver Norwegian på nytt.

I høst opprettet nemlig selskapet et nytt datterselskap i Storbritannia, som kalles Norwegian Air UK Limited. Dette kommer i tillegg til det Dublin-baserte datterselskapet Norwegian Air International, som Norwegian til nå har brukt for å drifte mange av langdistanseflygingene.

Det britiske datterselskapet fikk den 29. oktober i fjor innvilget en operatørlisens (AOC – Air Operator Ceritifcate) av britiske myndigheter. Den 11. desember sendte Norwegian inn en søknad til amerikanske myndigheter om en såkalt «Foreign Air Carrier Permit», som er nødvendig for å få lov til å fly kommersielle flyruter til USA.

Søknaden og opprettelsen av det britiske datterselskapet kommer frem i dokumenter som E24 har fått tilgang til fra amerikanske myndigheter.

Et naturlig steg
Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian bekrefter overfor E24 at flyselskapets britiske datterselskap har søkt om en flylisens i USA.

Norwegian sier at søknaden kommer som en naturlig følge av at selskapet nå er blitt såpass store på deres base på Gatwick i London. Det er nå bare British Airways og Ryanair som er større enn Norwegian på flyplassen utenfor London.
Flyselskapet har i dag to operasjoner med britisk mannskap på London Gatwick, én som betjener Europa-ruter og én som betjener rutene til USA.

annonse
Big Sale Event Image Banner 468 x 60

Tre år uten svar
Norwegians internasjonale strategi har måtte på flere hindre underveis. Det er gått nesten tre år siden selskapet i mars 2013 søkte om en amerikansk flylisens for sitt irske datterselskap.

Så langt har Norwegian ikke fått et endelig svar på søknaden sin, annet enn at det tar lengre tid enn planlagt. Søknaden fra det irske selskapet har skapt en storm i flymiljøet, og Norwegian har fått kritikk fra mange fagforeninger, politikere og konkurrerende flyselskaper, mens de har fått støtte fra andre politikere, folk i reiselivet, Boeing og enkelte andre flyselskap.

Må ha lisens for å fly
Alle flyselskap må ha en operatørlisens (AOC) - og hvilket land man har en slik AOC i, påvirker hvilke land man kan fly til og fra.
Norwegian har i tillegg til sin britiske og irske operatørlisens, også to i Norge (én for morselskapet i konsernet, NAS, og én for Norwegian Air Norway).

En slik AOC fungerer fint når man skal fly fra Norge til Europa og til USA. Problemet er hvis man vil starte flyginger utenfor den tradisjonelle måten der flyselskapene kun flyr fra sitt «hjemland» og til en annen destinasjon.

Hvis Norwegian får en flylisens i USA for sitt britiske selskap, kan selskapet blant annet benytte seg av de bilaterale avtalene Storbritannia har med land utenfor EU og USA, slik at ruter til India, Sør-Afrika og andre destinasjoner er mulige på samme lisens. I dag er det ikke mulig å fly med en norsk operatørlisens fra for eksempel Storbritannia til USA og Sør-Afrika, med samme fly.

Fagforeninger steiler
Kritikken fra fagforeninger og konkurrenter går ut på at man frykter at Norwegian skal bruke kabinansatte og piloter fra «lavkostland» til å operere ruter mellom Europa og USA.

Det har blant annet blitt pekt på at Norwegian vil kunne bruke asiatisk personale på flygingene fra Europa til USA, mens konkurrentene bruker ansatte med base i Europa eller USA, og på lønnsnivået der.
Norwegian har hele tiden avvist at de driver noen form for sosial dumping, og at de må posisjonere seg for den internasjonale konkurransen som finnes.

Motstanderne av Norwegians søknad i USA for det irske datterselskapet NAI, har vist til Artikkel 17bis i Open Skies-avtalen, som enkelt forklart sier at USA og EU anerkjenner viktigheten av gode arbeids- og lønnsvilkår, og at ingen av partene har til hensikt å presse dette nedover som følge av at markedet mellom de to kontinentene åpnes for mer konkurranse.
www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart