-->

11. januar 2016

Svak nedgang i flytrafikken i 2015


Det var en svak nedgang i flytrafikken i fjor (Illustrasjonsfoto)
I sum reiste 50 023 416 passasjerer til eller fra en av Avinors 46 lufthavner i året som gikk. Dette er en nedgang på 0,2 prosent sammenlignet med fjoråret.

- Avinor antar at trafikktallene for 2016 vil være nokså like i år som i fjor, med mulighet for en liten økning. Dette avhenger selvsagt at den generelle markedssituasjonen, og vil også bli påvirket av en eventuell ny avgift.Nedgangen i oljesektoren fortsetter å påvirke flytrafikken på de lufthavner som har mye offshoretrafikk og oljerelatert reisevirksomhet, forteller konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.
annonseUtflating som forventet
- Norsk luftfart har ikke opplevd trafikknedgang siden 2009, den gang som konsekvens av finanskrisen. Vi har imidlertid vært klar over at den dels kraftige trafikkveksten vi har hatt de siste årene måtte flate ut på et tidspunkt, så vi er godt forberedt på dette, sier Falk-Petersen. Han legger til at kapasitetsøkende tiltak som utbyggingen ved blant annet Oslo Lufthavn, Bergen lufthavn Flesland og Stavanger lufthavn Sola, vil føre til en positiv trafikkutvikling, mest sannsynlig fra 2017.

Trafikknedgang på innlandsruter - utland fortsetter å øke
Trafikken på innland gikk i 2015 ned med 1 prosent, mens utlandstrafikken fortsatte å øke og steg med 1,5 prosent sammenlignet med året før.

Hit vil vi i 2016

- Når det gjelder utlandstrafikken ser vi en økning i passasjerer fra Storbritannia og USA. Det er økt interesse for Norge som destinasjon for fritidsreiser, forklarer Falk-Petersen.

Antall passasjerer som reiste med charter gikk ned med hele 11,8 prosent sammenlignet med 2014, og offshorerelatert trafikk hadde en nedgang på 11,7 prosent.

Totalt reiste nær 25 millioner passasjerer (24 678 195) over Oslo Lufthavn i 2015. Dette er en økning på 1,7 prosent. Utland øker mest med 3,1 prosent, mens innland øker med 0,1 prosent.
www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage
om oss   nettsidekart