-->

11. mars 2016

Åpner for å utsette flyavgiften


Den nye flypassasjeravgiften kan bli utsatt (Illustrasjonsfoto)
ESA mener den nye flypassasjeravgiften kan være ulovlig statsstøtte, og truer med å stanse avgiften hvis Norge innfører den fra 1. april som planlagt. Nå åpner Siv Jensen for å utsette avgiften.

Finansdepartementet åpner nå for å utsette den nye flyavgiften, som skulle ha trådt i kraft fra 1. april.
I en uttalse fra finansminister heter det:
annonse


- Vi er ikke kjent med hvilke opplysninger ESA har om saken, men vi vil så snart som mulig informere ESA om våre vurderinger og begrunnelser for dette. Planen er å innføre avgiften fra 1. april som forutsatt av Stortinget. Dersom ESA beslutter at Norge må utsette innføring av avgiften inntil ESA har vurdert om den er i overensstemmelse med EØS-avtalen, vil vi forholde oss til dette, heter det i uttalelsen, gjengitt av Aftenposten.

Bakgrunnen for uttalelsne er et brev ESA i torsdag sendte til Næringsdepartementet og som Aftenposten har fått kopi av, at avgiften kan være konkurransevridende.

I praksis vil dette si at den favoriserer SAS og Widerøe i forhold til Norwegian. Slike konsekvenser kan være ulovlig statsstøtte og derfor i strid med EØS-avtalen, mener ESA. Den minner om at organisasjonen har anledning til å suspendere slike vedtak.

Adm. dir Torbjørn Lothe i NHO Luftfart mener regjeringen nå må utsette iverksettelsen av avgiften:

- Dette betyr etter min mening at flyskatten ikke kan iverksettes 1.april. Når ESA ber om en notifikasjon om det de mener kan være ulovlig statsstøtte, så kan ikke finansministeren trykke godkjent på skatten. ESA viser jo også til at de eventuelt kan suspendere ordningen, så her er norske myndigheter i praksis låst, mener Lothe.

Forslaget til avgift omfatter blant annet et foreslått unntak for transfer- og transit-passasjerer. Denne gjør at avgiften, som er foreslått til å være 88 kroner innenlands, bare skal betales én gang selv om reisen innebærer flere enkeltstrekninger.

Dette er uten problemer for selskaper som samarbeider, som f.eks. SAS og Widerøe. De kan tilby gjennomgående billetter på grunn av at SAS er deleier i Widerøe og de to har et samarbeid. Skal man derimot reise med Norwegian i kombinasjon med Widerøe, må man betale to avgifter, siden disse to selskapene ikke har samarbeidsavtale.

ESA: – Kan være statsstøtte
Den fremgangsmåten ESA har brukt i denne saken er svært uvanlig. Normalt venter ESA på at vedtak settes ut i livet før organisasjonen tar konsekvensene opp til vurdering. Denne gangen reagerer ESA på forhånd.

ESA skriver at de registrerer at tiltaket, som kan involvere statsstøtte, ikke er forskriftsmessig varslet.

– Hvis det gjennomføres i sin nåværende form, og i en utstrekning som omfatter statsstøtte, vil ESA behandle det som «ulovlig støtte», heter det i brevet.

ESA ber norske myndigheter om å komme med et forhåndsvarsel om flypassasjeravgiften med henblikk på bekymringene overvåkingsorganet har.

Norges Naturvernforbund mener at det foreligger en mulighet for å unngå konkurransevridning:

- Den konkurransevridende effekten kan elimineres gjennom at det betales avgift for hver ombordstigning. Det foreslåtte unntaket for transfer bør derfor ikke iverksettes. Dette er et reelt alternativ som vi har spilt inn i prosessen og må vurderes. Dersom det likevel skulle bli et transferfritak, er det jo fritt for ethvert flyselskap å inngå billettsamarbeid med et annet selskap. Slik sett bør alle selskap kunne omfattes av transferfritaket, mener fagsjef Holger Schlaupitz i forbundet. Næringskomitéleder: - Trekk avgiften
Senterpartiets Geir Pollestad tolker brevet på samme måte som Lothe i NHO Luftfart.

– ESA har gjort det Siv Jensen burde ha gjort for lenge siden – nemlig dratt i nødbremsen for flyseteavgiften. Dette må bety at avgiften ikke innføres 1. april, sier Pollestad til NTB.

Han ber regjeringen trekke hele avgiften, som kom i stand som et resultat av de borgerlige budsjettforhandlingene på Stortinget i fjor høst.

– Avgiften har dårlig miljøprofil og rammer distriktene. I tillegg er den konkurransevridende, og det er det som har fått ESA til å reagere, sier Pollestad, som leder Stortingets næringskomité.

Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen mener ESAs anførsler viser at regjeringen har hasteinnført en avgift uten nødvendig utredning.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart