-->

15. mai 2016

Derfor maler Widerøe striper på propellene sine


Zebrastripene på propellene er ikke til pynt (Widerøe)
Zebra-stripene på propellene til Widerøe-flyene vekker internasjonal oppsikt. Målet er å skremme fugler fra å kollidere med flyene.

- Det er vanskelig å si hva fuglene tenker når de ser dette. Men som gammel pilot vet jeg at hvis man ser noe i lufta, så vil man ikke fly inn i det.


Jeg håper fuglene tenker det samme, sier Bjørn Johansen, Safety Manager i Widerøe’s Flyveselskap AS.
annonse
25% rabatt på First Hotels i hele sommer!


Vi står i en hangar i enden av Bodø Lufthavn der Widerøe har sitt hovedkontor.
Her står det fly til overhaling. I propellverkstedet henger propellene som venter på å bli malt i svarte og hvite striper. Og nei, stripene er ikke til pynt.

Kan gi store skader
Hensikten er å redusere antall bird strikes, altså kollisjoner mellom fly og fugler. Kollisjoner mellom fly og fugler er et alvorlig problem for flysikkerheten både nasjonalt og internasjonalt. Kollisjoner kan føre til skader på fly og materiell, det kan gi store forsinkelser i flytrafikken.

De siste årene har Bjørn Johansen levd og åndet for Widerøes unike prosjekt med å male svarte og hvite striper på propellene.

Ideen er at propellene blir synligere. Øynene oppfatter et pulserende mønster som er mye mer iøynefallende enn om propellene kun hadde vært i originalfargen sort.Internasjonal oppsikt
I Widerøe ble de første propellene malt i 2012. Bjørn Johansen samarbeider tett med Christian K. Aas, ornitolog ved Naturhistorisk museum om prosjektet. Aas har siden 1991 vært forsker ved Fly/fugl-kontoret, som er rådgivende instans for Luftforsvaret og Avinor. Widerøe-prosjektet vil forhåpentligvis gi ny, verdifull kunnskap om bird strikes. Prosjektet har vakt internasjonal oppsikt. I 2014 ble Johansen og Aas invitert til World Birdstrike Associations konferanse i Mexico for å fortelle om sine funn.

Selv om det er Bjørn Johansen som har tatt inititativ til prosjektet i Widerøe, kan ideen faktisk spores tilbake til amerikanske hangarskip og 50-tallet.

- For meg startet det da jeg kom i snakk med noen piloter som drev ambulanseflygning på Svalbard. De hadde striper på propellene sine, og fortalte at det hadde ført til færre bird strikes.

Allerede på 50-tallet eksperimenterte den amerikanske marinen med stripete propeller på overvåkingsflyene de hadde på hangarskip.

Widerøe flyr til 14 byer i fra Oslo lufthavn, hvor skal du ?

Pulserende effekt
Mønsteret som Widerøe har valgt stammer fra en anbefaling amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) kom med i en rapport på 70-tallet.

Propellbladene som står mot hverandre er malt asymmetrisk, og dette gir en urolig, pulserende effekt når propellene går i høy fart.

Det er mange faktorer som påvirker bird strike-statistikken, blant annet fuglebestand, men tallmaterialet til Johansen og Aas viser en positiv utvikling.

- De tallene vi har i dag, viser at det har en effekt - fuglene flyr unna, sier Johansen, og utdyper:

- Vi har færre bird strikes. Nedgangen er ikke stor, men interessant sett i lys av flytrafikken forøvrig. Der ser vi nemlig en markant økning i antall bird strikes. Vi har altså motsatt tendens, forklarer Bjørn Johansen.

Til glede for passasjerer og fugl
Det gir Bjørn Johansen en god følelse. Han får mange spørsmål fra passasjerer som lurer på hvorfor det er striper på propellene, og er glad for å fortelle at det har med sikkerhet å gjøre.

Ikke bare med tanke på bird strikes, men tilbakemeldinger fra ansatte viser at stripene gjør propellene mer synlig for mennesker. Det reduserer risikoen for at personell skal gå i propellen.

- Flysikkerhet handler også om å sove godt om natta, og vite at man har gjort noe, sier Bjørn Johansen, Safety Manager i Widerøe’s Flyveselskap AS.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart