-->

13. mai 2016

Flypassasjeravgiften er vedtatt innført


Flypassasjeravgiften ble vedtatt i dag (Illustrasjonsfoto)
Finansdepartementet vedtok fredag å innføre flypassasjeravgiften 1. juni i år. Protestene mot avgiften har vært mange, særlig fra Moss Lufthavn Rygge, som frykter nedlegging.Etter en høringsrunde med mye kritikk, og utsettelse i tre måneder, feide finansminister Siv Jensen (Frp) all tvil til side fredag. Avgiften kommer som planlagt.
annonse– Avgiften ble vedtatt av Stortinget før jul som en del av budsjettavtalen for 2016. Stortinget vedtok både sats og fritak. Når Finansdepartementet i dag fastsetter forskriften og iverksetter avgiften med virkning fra 1. juni, følger vi lojalt opp Stortingets vedtak om å innføre en flypassasjeravgift, sier Jensen til NRK.

Uenighet med ESA avklart
Den såkalte flyseteavgiften innebærer en økt utgift på 88 kroner per passasjer per avgang fra norske flyplasser – med unntak av passasjerer som må ta flere fly med samme selskap på samme reise.

EFTAs overvåkingsorgan ESA mente dette fritaket kunne innebære ulovlig statsstøtte og ba regjeringen vente med å innføre ordningen til spørsmålet var avklart. Avgiften skulle egentlig ha vært på plass fra 1. mars.

Regjeringen mente det ikke dreier seg om ulovlig statsstøtte, men siden ESA lovte å behandle saken raskt, gikk Finansdepartementet med på å utsette innføringen til 1. juni.

Den nye flyavgiften - samleside

Finansdepartementet opplyser at uenigheten er ryddet av veien, og at ESA har kommet til at fritaket ikke er å anse som statsstøtte.

ESAs direktør for konkurranse og statsstøtte Gjermund Mathisen sier at de verken har sagt ja eller nei til innføring av avgiften.

– I dialogen med norske myndigheter har vi gitt uttrykk for at tiltaket ikke ser ut til å innebære offentlig støtte. Da er det heller ingen plikt til å notifisere det for å få en formell beslutning fra ESA, sier Mathisen.

Omdiskutert avgift
Avgiften har vært omdiskutert her hjemme. Særlig har Moss Lufthavn Rygge gjort det klart at innføring av avgiften ville bety kroken på døra.

Lufthavnen er helt avhengig av trafikken fra lavprisselskapet Ryanair, som har truet med å slutte å bruke Rygge som base dersom avgiften innføres og halvere antall ruter.

Trafikken vil i så fall være sterkt redusert. Ledelsen ved flyplassen frykter dagens overskudd vil snus til så store underskudd at videre drift blir umulig.

Credits Flex+ er Norges rimeligste kredittkort, rente 9,9%

Distriktskritikk
Forslaget har møtt motbør også fra andre hold. Blant annet har næringslivsorganisasjonen Virke tatt kraftig til motmæle fordi de mener avgiften ville ha negative konsekvenser for distriktene, samt at den er lite effektiv som miljøavgift.

Fra politisk hold har protestene vært sterkest fra Senterpartiet, som mener avgiften er et lite treffsikkert miljøtiltak og at den kan ramme distriktene og arbeidsplasser.

Utsettelsen fra 1. mars til 1. juni har kostet staten 250 millioner kroner i avgifter, gikk det fram av revidert nasjonalbudsjett. Avgiften var en vesentlig faktor for at regjeringen og støttepartiene skulle kunne lande en enighet om statsbudsjettet for 2016.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart