-->

22. mai 2016

Kan bli streik blant vekterne på flyplassene (OPPD)

Kan bli streik blant vekterne på flyplassene (Avinor Oslo lufthavn)
Onsdag 25. mai starter oppgjøret mellom Parat og NHO Service om revidering av Vekteroverenskomsten.
Oppgjøret gjelder sikkerhetskontrollører på flyplassene og stasjonære og mobile vektere.
Parat har i overkant av 1000 medlemmer som er omfattet av Vekteroverenskomsten.


Forhandlingene ledes av Parats Lars Petter Larsen. Med seg i forhandlingsutvalget har han tillitsvalgte fra NOKAS og Securitas.
annonseVekteroverenskomsten er en normallønnsavtale. Dette innebærer at lønn og lønnstillegg kun avtales i sentrale forhandlinger. Dette vil Parat endre, skriver nettstedet hangar.no.

–Vi krever rett til lokale forhandlinger. Det må være rom for å forhandle ut fra bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter, sier forhandlingsleder Lars Petter Larsen.

I tillegg til retten til lokale forhandlinger, krever Parat blant annet en økning av fagbrevstillegget og bedre tillegg for ubekvem arbeidstid, melder Parat på sine nettsider.

Oppdatering:
NHO Service har 18. og 19. mai forhandlet vekteroverenskomsten med Norsk Arbeidsmandsforbund og Parat. Det ble oppnådd enighet med Norsk Arbeidsmandsforbund, mens forhandlingene med Parat brøt sammen. Det er forventet megling rundt uke 22/ 23.

Skulle man der fortsatt ikke bli enige, kan det bli streik blant sikkerhetskontrollørene på Gardermoen og flere andre flyplasser, inkludert heliporter. Videre kan utbyggingen på Gardermoen og landanlegget ved Ormen Lange bli rammet ved en eventuell streik.

Kilde: nhoservice.no

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart