-->

16. juni 2016

Ingen DAT-fly mellom Oslo og Florø nå


Ingen DAT-fly mellom Oslo og Florø nå (Wikimedia)
Den nye passasjeravgiften, nedgang i trafikken og lavere engasjement enn forventet er bakgrunnen for at det danske flyselskapet ikke vil starte opp i Florø.

Flyselskapet Danish Air Transport har tidligere ytret et ønske om å komme tilbake til flyplassen i Florø, men selskapet sier at tiden ikke er inne nå.


– Vi ser markant nedgang i trafikken, og vi ønsker ikke å konkurrere om trafikk som er på vei ned. Og dessverre er det få av de store selskapene i Florø som vil bidra med konkret, økonomisk oppbakking av ruta, sier administrerende direktør Jesper Rungholm.

annonseSelskapet begrunner også avgjørelsen med at den nye flyplassavgiften som er innført. DAT har hatt tett dialog med næringslivet i Florø, og har fått støtte fra flere, men få bindene avtaler om bruk av selskapet. Daglig leder i Fram Flora, Lone Bareksten, er skuffet over avgjørelsen til DAT, men mener næringslivet har gjort sitt.

Nytt flyselskap mellom Oslo og Florø?

–Jeg syns næringslivet har vært veldig flinke, og vi har jobbet godt med de små og mellomstore bedriftene. Vi har dessverre ikke klart å komme helt i mål med de store avtalene vi hadde håpet på, det er jeg litt skuffet over, sier Bareksten til NRK.

Kan bli aktuelt seinere
På oppdrag fra formannskapet har Fram Flora arbeidet med å få flere flyselskap til å operere ved flyplassen, etter at den ble kommersialisert fra 1. april.

De billigste billettene mellom Oslo og Florø finner du her

– Det var DAT som pekte seg ut som det selskapet som var mest interessant å gå videre med, i tillegg til Widerøe. Ut i fra det reisemønsteret og passasjergrunnlaget som er nå, så ser vi at det ikke er et marked for kommersialisering slik det ser ut i dag, seier Bareksten videre.

Et godt rutetilbud og lave priser var det man håpet å få på plass med en ny aktør. Samtidig holder DAT fortsatt døra åpen for at de kan starte opp et flytilbud i Florø i framtiden.

– Vi ønsker å fly fra Florø, og vil se på mulighetene om en stund. Vi følger med på hva som skjer med oljen og i oljenæringen. Jeg trur også at markedet om ei stund vil se at de trenger en annen aktør (enn Widerøe - red.anm.) på ruta, og da være villige til å komme med mer konkret støtte, seier Rungholm.


facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart