-->

19. september 2016

Widerøe vurderer å ta opp kampen mot SAS og Norwegian


Widerøes fly av typen Dash 8 Q-400 (Wikimedia)
Widerøe vil bestille nye jetfly og bruke dem i direkte konkurranse med sin tidligere eier SAS – og Norwegian. Men først må pilotene gå med på lavere kostnadsnivå.

Widerøe har hatt en beskyttet tilværelse på hjemmemarkedet i Norge. Store deler av virksomheten skjer langs kysten med små propellfly og uten konkurranse fra andre.Nå jobbes det med en om­fattende plan for en selskapsut­videlse som kan endre spillet mellom aktørene,
annonsesærlig i markedet for norsk innenriks. Det er snakk om å kjøpe helt nye jetfly i direkte konkurranse med SAS og Nor­wegian, skriver Dagens Næringsliv mandag kveld.

Widerøe kan dermed bli en tredje aktør på flere av flyrutene innenriks og til utlandet. For SAS, som solgte Widerøe for vel tre år siden, vil det innebære en ny og brysom konkurrent.

Det gjenstår for Widerøe å bli enig med fagforeningene om en ny kollektivavtale som er billigere enn i dag. Pilotkorpset skal spille en nøkkelrolle. Uten en avtale med pilotene kan planene havarere.

Flyavgiften endret alt
Widerøe vil bare gi en generell kommentar til opplysningene DN sitter på:

– Jeg kan bekrefte at Widerøe står midt i forhandlinger med piloter og andre ansattegrupper, men vi kan ikke gå inn på innholdet i forhandlingene, sier kommunikasjonssjef Silje H. Brandvoll.

Widerøe er rammet av svakere etterspørsel på flyrutene i distriktene. Nedgangen er blitt forsterket av flypassasjeravgiften som ble innført i sommer. Tilsammen tre propellfly av typen Dash 8 er satt på bakken bare det siste året.

Den nye avgiften, som først ble omtalt som miljøavgift, kan føre til at Widerøe må skape vekst med helt nye fly. Partene diskuterer flere alternative løsninger, men dette er etter det DN kjenner til det mest sannsynlige utfallet:

  • Inntil ti jetfly av typen Bombardier CSeries kan bli bestilt om kort tid. Det er en ny, drivstoffgjerrig modell fra samme produsenten som står bak Dash 8-flyet. Et mindre jetfly, Bombardier CRJ, kan være et alternativ.
  • Nye fly skal brukes på innenriksruter med lavt trafikkgrunnlag, for eksempel fra Oslo til Haugesund, Molde eller Kristiansund. SAS og Norwegian trafikkerer slike ruter med større jetfly.
  • Nye jetfly og propellflyet Dash 8-Q400 skal i tillegg brukes på ruter til utlandet og utleie med mannskap, såkalt wet lease, til andre flyselskaper.
  • Avtalen er betinget av at piloter og kabinpersonell går med på en avtale for å redusere kostnadsnivået i selskapet.


Også jetfly fra fabrikkene Embraer i Brasil og Mitsubishi i Japan skal bli vurdert som alternativ.

DN erfarer fra flere hold at målet er å ta en styrebeslutning i midten av oktober.

Flytypen Bombaridier CSeries tilhørende Swizz (Wikimedia)
Motvind for SAS
Widerøe ble solgt som del av en plan for å redde SAS fra konkurs for fire år siden. Tidligere næringsminister Trond Giske (Ap) skal ha satt det som betingelse. En eierandel på 20 prosent skulle selges i år, og prisen på inntil 300 millioner kroner var avhengig av resultat­utviklingen i Widerøe.Den «bonusen» endte i null og SAS tok 270 millioner svenske kroner i tap.

I juni solgte SAS seg helt ut. Tre måneder senere kan en ny konkurrent være på trappene i det mest lønnsomme hjemmemarkedet på norsk innenriks.

SAS’ kommunikasjonssjef Knut-Morten Johansen sier selskapet er forberedt på konkurranse.

– SAS har allerede en kostnadseffektiv produksjon på flyruter og tidspunkt av døgnet hvor trafikkgrunnlaget er marginalt, sier Johansen, og peker på samarbeid med andre selskaper som leier ut små propell- og jetfly.

– Vi får komme tilbake når vi vet med om Widerøes planer, sier han.

SAS og Widerøe har tett samarbeid om passasjerer på kortbanenettet i Norge.

Widerøe har forhandlet om ny kollektivavtale med de ansatte siden før sommeren. En ny forretningsplan skal ha blitt et tema underveis.

Høyere lønnsnivå
Sammenlignet med kollegene i SAS og Norwegian, har Widerøe-pilotene høyere lønnsnivå og mindre fleksible arbeidstider.

For de ansatte kan det fort bli et spørsmål om Widerøe skal holde fast ved dagens virksomhet, eller si ja til en ny avtale som kan gi flere arbeidsplasser og karriereløft.

Widerøe Pilotforening organiserer drøyt 400 piloter. Leder Tom Liverud vil ikke kommentere pågående kollektivforhandlinger med selskapet.

– Generelt er foreningen opptatt av å hindre at Widerøe reduserer virksomheten ytterligere. Vi er interessert i å diskutere løsninger som kan bidra til at selskapet kan vokse i Norge og utlandet og sikre arbeidsplassene, sier Liverud til DN.

Han vil ikke kommentere hvor lenge forhandlingene med selskapet pågår.

Må erstatte Dash 8
Widerøe vil ikke bare ha nye jetfly. Det har i lang tid jobbet med å finne en erstatning til dagens propellfly av typen Dash 8. Flyene på kortbane­nettet er i snitt over 20 år gamle og må erstattes innen cirka ti år. Problemet er å finne fly som både har trykkabin og kan lande på rullebaner ned mot 800 meter lengde. Slike fly produseres ikke lenger.

For noen uker siden sa Widerøe-sjef Stein Nilsen til Dagens Næringsliv at han vil se et nytt fly på tegnebrettet i 2017. På en messe i britiske Farn­borough i juli i år diskuterte han med fabrikkene Bombardier og ATR.

– Utviklingen av et nytt fly tar cirka fire–fem år, og da kan vi trenge å erstatte de første. Det koster rundt fire milliarder kroner å skifte ut alle. Det er en stor beslutning, sa Nilsen.

Widerøe-sjefen har ikke ønsket å kommentere opp­lysningene om bestilling av nye jetfly.


facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart