-->

16. oktober 2016

Kan bli ny drift på Rygge flyplass


Blir det ny drift på Rygge til våren?
Nyopprettet selskap har fått tilsagn om konsesjon fra Samferdselsdepartementet.

Om et par uker planlegger dagens eiere å avvikle driften av flyplassen på Rygge. Men håpet om fortsatt drift er ikke ute.

I august ble det kjent at et nyetablert selskap med tidligere statsråd Anne Grethe Strøm Erichsen i spissen ønsket å overta driften av flyplassen.
annonseSamferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) var positiv til planene. I et brev varsler nå departementet at det nye selskapet vil få konsesjon til videre drift, dersom de oppfyller alle formelle krav.

– Vi vil få konsesjon, det er veldig hyggelig og avklarende for den videre prosessen, sier daglig leder i selskapet Rygge Airport AS, Knut R. Johannessen til TV 2

Ønsker å gjenåpne til våren
Konsesjon var første skritt for det nyetablerte selskapet i kampen for fortsatt drift av flyplassen. Fortsatt gjenstår en avtale med dagens eiere. Orkla og Olav Thon eier hver 40 prosent av flyplassen.

Rygge kan være reddet av private aksjonærer

– Det er fortsatt et åpent spørsmål hvordan dagens flyplassoperatør vil forholde seg til vårt initiativ, enn så lenge forholder vi oss til staten, sier Johannessen.

Dersom planene til det nye selskapet lykkes, sikter de mot en gjenåpning av Rygge til våren.

– Vår plan er at vi skal klare å få til en gjenåpning i mars - april, sier Johannessen til tv-kanalen.


facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart