-->

23. november 2016

Frykter enda lengre køer i passkontrollen


Selvbetjent passkontroll (Illustrasjonsfoto Politiet)
Problemene ved Oslo Lufthavn kan bli enda verre enn de var tidligere i høst, advarer NHO Luftfart. Hittil i år har flyselskapene tapt over 40 millioner på køene i grensekontrollen og bemanningen er fortsatt for lav, mener interesseorganisasjonen.


– Kravet til dokumentkontroll vil trolig bli enda strengere neste år. Og sammen med jevnt økende flytrafikk, så frykter vi at problemene på Oslo Lufthavn vil bli mye verre,
annonsesier administrerende direktør Torbjørn Lothe i interesseorganisasjonen NHO Luftfart til NRK.

– Dette rammet først og fremst de reisende, men flyselskapene tapte også mye penger, sier Lothe.

Ifølge ham har norske flyselskap hatt kostnader på rundt 40 millioner knyttet til grensekontrollen så langt i år.

– Det er penger som er brukt til å ta vare på passasjerene sine, ved blant annet hotellopphold og mat.

Ingen bedring på tross av nye stillinger
Vernetjenesten i politiet truet med å stenge kontrollen fordi den var så underbemannet at kontrollørene fikk høyt blodtrykk og stresslidelser.
Partene løste til slutt konflikten med blant annet å styrke grensekontrollen med flere nye stillinger. Dette har likevel ikke bedret situasjonen, mener Lothe.

– Vi har hatt svært mange tilfeller av lange køer og problemer med trafikkavviklingen i høst også, sier han.

Hovedverneombudet for politiet på Romerike, Audun Martinsen, er fortsatt bekymret for helsen til de ansatte.

– For at de ansatte skal ha en forsvarlig arbeidsdag er man nødt til å ansette 40–50 nye i politiet på Gardermoen, sier Martinsen. Det betyr 25-30% flere enn i dag.

Nye Schengenregler kan påvirke passkontrollen Det pågår nå forhandlinger som endrer regelverket for pesonkontroll ved yttergrensene i Schengenområdet. Europaparlamentet vil trolig ta en avgjørelse dette i løpet av høsten. Dette kan gi en strengere dokumentkontroll.

– I tillegg til flere ansatte, er det derfor behov for penger til kjøp og drift av tekniske løsninger som kan lese pass, slik at man kan få unna trafikken på en smidig måte, sier Lothe.

EU krevde økt bemanning
Ved en tidligere Schengeninspeksjon i 2011 krevde EU en umiddelbar bemanningsøkning for at Norge skulle kunne ivareta sine Schengenforpliktelser.

Justisdepartementet svarer på EU-kritikken gjennom en e-post til NRK at det er opptil Politidirektoratet å forvalte pengene de får overført fra statsbudsjettet.
Statsbudsjettet er ennå ikke vedtatt i Stortinget og Politidirektoratet kan derfor ikke svare på hvor mange som skal sitte i passkontrollen neste år.

– Publikum skal være trygge på at politiet skal ivareta både god grensekontroll, beredskap og kriminalitetsutfordringer på Gardermoen, sier seksjonssjef Jan Eirik Thomassen i Politidirektoratet. I følge Direktoratet er det ikke klart når reglene for grensekontrollen blir skjerpet.


facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart