-->

24. november 2016

SAS vurderer driftstillatelser utenfor Skandinavia


Pilotforening frykter for skandinaviske arbeidsplasser (SAS)
Et innlegg på selskapets intranett har fått ryktene til å svirre rundt SAS. Pilotforening frykter for skandinaviske arbeidsplasser.
SAS vurderer muligheten for en driftstillatelse utenfor Skandinavia, noe som åpner for at fly kan flagges ut for på den måten å sikre lavere produksjonskostnader.Det skriver bransjenettstedet check-in.dk, som viser til en artikkel på intranettet til SAS.
annonse
Informasjonssjef Knut Morten Johansen bekrefter at en melding til de ansatte er sendt ut, men vil ikke bekrefte at innholdet samsvarer med opplysningene til check-in.dk, melder E24.no

– Dette er informasjon som har gått ut til de ansatte. Det handler om en strategisk oppdatering som har vært varslet, og innebærer ikke noen ny kurs for SAS, sier han til E24.

Han understreker at SAS ikke kan si noe om den strategisk planen det arbeides med før resultatrapporten for kvartalet legges frem 13. desember, ettersom selskapet frem til da er inne i en såkalt «stille periode» hvor børssensitive opplysninger ikke skal offentliggjøres.

– Kollisjonskurs med de ansatte
Flyanalytiker Jacob Pedersen i Sydbank mener selskapet risikerer en meget negativ reaksjon fra de ansatte, hvis opplysningene til check-in.dk stemmer.

– På listen over løsningsforslag som kan sikre SAS langsiktige overlevelse, må dette stå som et av de absolutt nederste i forhold til hvor komplekst det kan bli for SAS å gjennomføre – fordi det setter ledelsen på kollisjonskurs med de ansatte, sier han til E24

– Når man likevel begynner å snakke om det, er det nok for å forberede de ansatte. Det er også et vitnesbyrd om at SAS-ledelsen kanskje ser at de knappene som man kan skru på har en grense, fortsetter SAS-analytikeren.

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund, som organiserer SAS-pilotene, mener det er en usunn konkurranse i luftfart drevet av deregulering som driver bransjen mot laveste tilbyder.

– Det er en utvikling vi overhodet ikke liker, sier fagforeningslederen - som selv ikke har lest internmeldingen.
– Vi forventer at SAS fortsatt skal være en skandinavisk arbeidsplass. Vi har vært med på en betydelig omstilling de siste årene. Jeg er opptatt av at arbeidsplassene bevares i Skandinavia og at SAS opptrer ansvarlig, sier han

Konkurrentene har lavere kostnader
En utfordring for SAS er ifølge Pedersen i Sydbank at konkurrentene har en lavere kostnadsbase.

– Konkurrentene som flyr inn i det nordiske luftrom har en vesentlig mindre andel skandinaviske ansatte enn SAS. Det gir lavere kostnader.

Kostnadsforskjellen mellom for eksempel SAS og Norwegian kommer til syne i enhetskostnadene.
Mens SAS i siste kvartal hadde en kostnad utenom drivstoffutgifter på 0,53 svenske kroner per tilgjengelige setekilometer (cask), var det tilsvarende tallet 0,30 norske kroner for Norwegian.

– SAS kunne kanskje kompensere for noe hvis de hadde mer langdistanse. En aktør som Lufthansa eller Britisk Airways er litt mindre utsatte for den type problematikk fordi de har en størrelse som kan rettferdiggjøre at man på noen områder har høyere kostnader, sier han.

– Ingen har de delene har SAS. Man står som et mellomstort skandinavisk nettverksselskap – det er en strukturelt svært vanskelig situasjon å være i. Man har forsøkt effektivisering og spareplaner for å senke kostnadene, der synes jeg SAS har vært flinke, sier analytikeren.

Medvind snudd til motvind
I september meldte SAS at økt markedskapasitet i Skandinavia har resultert i intensiv konkurranse som har lagt press på den såkalte yielden, eller inntekt per fløyet passasjerkilometer, som er et mål på flyselskapets billettinntekter.

I september falt yielden med åtte prosent, og i oktober var nedgangen på 12 prosent. I rapporten sist måned varslet SAS at yieldfallet har vært større enn ventet, noe som sammen med økte drivstoffpriser og ugunstige valutaeffekter har en negativ effekt på arbeidskapital og inntjening.

Samlet sett vil dette ha en merkbar påvirkning på den finansielle utviklingen i perioden august til oktober, skrev flyselskapet den gang.

– Det eneste som er helt sikkert er at hvis man ser fremover ser betingelsene vanskelige ut, sier Pedersen.

– Det er meget hardt press på billettprisene. Det gjør det vanskelig å tjene penger når vi ser inn i 2017. Man har drivstoffpriser som godt kan gi litt motvind, og en dollar som har steget kraftig. Den medvinden man har opplevd i 2015 og i deler av 2016 er snudd. Det stiller enda større krav til kostnadsstyringen hvis man vil sikre et selskap som er levedyktig også på lengre sikt.


facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart