-->

1. november 2016

Nå kommer rutekuttene


Både Norwegian og SAS kutter i tilbudene
I sommer ble flypassasjeravgiften innført - nå opplyser bransjen at innføringen av den mye omtalte avgiften fører til at flytilbudet reduseres.

Kuttene er kraftigst i Trondheim, men Ålesund og Oslo er heller ikke skånet.
- Vi begynner nå dessverre å se helt konkrete konsekvenser av flypassasjeravgiften, som en samlet luftfartsbransje har vært kraftig imot siden den ble foreslått innført.
annonseSpesielt rammer det nå direkterutene fra Værnes til Berlin, København, Tromsø og Evenes, samt ferieruten til Korfu i Hellas – ingen av disse videreføres neste sommer, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til Aftenposten.

Selskapet reduserer også Oslo-Alta, og varslet tidligere i år at de legger ned ruten mellom Ålesund–London.

- Hvorfor fjerner dere disse tilbudene nå?

- Etterspørselen faller når prisene øker og færre reisende benytter seg av tilbudet, så forsvinner også lønnsomheten på disse rutene. Flypassasjeravgiften fører dessverre til et dårligere flytilbud, slik vi har påpekt siden avgiften ble foreslått innført.

Han understreker at argumentet «det er bare 80 kroner ekstra», ikke holder.

- Vi tjente 9,50 kroner pr. passasjer i fjor, så når hver billett blir 80 kroner dyrere, så blir det mye penger. Og den lille lønnsomheten faller.

Effekten på passasjertrafikken vil komme gradvis
Da flypassasjeravgiften ble innført, varslet bransjen at prissensitiviteten i de lavere prisklasser på flybilletter ville medføre umiddelbar effekt i etterspørselen, ifølge NHO Luftfart.

- Vi sa at våre vurderinger lå på en effekt på mellom fire og seks prosent. Flyselskapene har hele tiden sagt at effekten på passasjertrafikken vil komme gradvis. Dette skyldes at flyselskapene selvsagt konkurrerer om hver passasjer, og således gjør alt de kan for å motvirke effektene av en ny avgift. Med forventning om at effekten kommer gradvis, holder man så tilbake for å redusere kapasitet til en ser konsekvenser, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Han understreker at flytrafikken i Norge har vært igjennom en sterk konjunkturnedgang, som de fleste næringer i Norge, etter oljeprisfallet.

- Samtidig er Norge ett av de landene som i dag har sterkest konkurranse i luftfarten.

Fire prosent nedgang for SAS
SAS må også redusere tilbudet frem mot sommeren.
De har fire prosents nedgang pr. oktober. Flyselskapet opplever en generell reduksjon i volumet blant reisende som normalt kjøper de billigste billettene i markedet.

- Vi opplever en viss svikt i etterspørselen som følge av flypassasjeravgiften. Vi forventet opprinnelig en økning på cirka fire prosent før denne avgiftsøkningen ble besluttet, hvilket ville ha stimulert til bedre rutetilbud i Norge. Vi holder nå tilbake det som ville vært flere spennende planer for 2017, blant annet flere direkteruter ut fra Oslo Lufthavn, sier kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

Også hos dem er det dagens mest sårbare ruter som rammes.

- Vi setter inn færre fly mellom Oslo-Ålesund og Oslo-Kristiansund som en direkte følge av dette. Vi har også holdt tilbake etableringen av direkterute til Düsseldorf, sier Johansen.

Bortfallet av trafikk og flytilbud i distriktene får konsekvenser som virker negativt i et land som allerede lider av lavere aktivitet i oljesektoren, mener han.

- 70 prosent av Norges befolkning har ikke alternativer til flyet ved transport over lengre strekninger, og flyet sikrer næringsliv og bosetting over hele landet.

Flyselskapet valgte i motsetning til Norwegian ikke å legge avgiften på sine passasjerer.

- SAS opplever lavere inntjening, spesielt på innlandsrutene, fordi man ikke får lagt hele avgiften på passasjeren, men må ta en del av dette på egen bunnlinje, sier Lothe i NHO Luftfart.

annonse
Bestill skireisen med STS Alpereiser

Har satt ut produksjon
- SAS ser derfor at lavere etterspørsel kombinert med lavere inntjening betyr flytting av produksjon ut av Norge. Dette ser vi gjelder for flere flyselskaper. SAS vil eksempelvis redusere antallet flyvninger innenlands i neste sommerprogram med cirka tre prosent. Flere rutestrekninger får lavere frekvenser og færre tilbudte seter, sier Lothe.

Blant annet flyttes flere fly til Sverige.

Widerøe har også tatt ned produksjonen med rundt seks prosent og tatt ut fire nye flyenheter, ifølge NHO Luftfart.

- Mye av årsaken til dette er skatte- og avgiftsøkninger for bransjen. Widerøe har Dash 8-fly, mens SAS og Norwegian benytter Boeing 737 – på begge flytypene har avgiftsøkningen innenlands vært svært stor, på 45–50 prosent, mens den er mindre på utland på grunn av «halv» flypassasjeravgift og ingen CO2-avgift, forklarer Lothe.

Avinors ferske statistikk for høsten viser et fall på 3,6 prosent i produksjonen målt i avganger/ankomster.

- Fulgte Stortingets vedtak
Aftenposten ba Finansdepartementet om å kommentere kuttene i rutetilbudene.

- Flyselskapene og NHO Luftfart varslet at dette ville komme, men de mener at dere så bort fra deres innspill da avgiften ble innført. En direkte konsekvens for forbrukeren er dårligere og dyrere tilbud. Hvordan stiller dere dere til den påstanden?

- Avgiften ble vedtatt av Stortinget som en del av budsjettavtalen for 2016. Stortinget vedtok både sats og fritak. Finansdepartementet fulgte opp Stortingets vedtak om å innføre en flypassasjeravgift, opplyser statssekretær Jørgen Næsje i en e-post til avisen.


facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart