-->

3. desember 2016

Vinterstenger Oslorute i 4 måneder


Ruta Oslo-Ørland stenges i vinter grunnet rullebanearbeid (North Flying)
Flyruta mellom Oslo lufthavn og Ørland i Sør-Trøndelag innstilles i en firemåneders periode fra medio desember, grunnen er utvidelse av rullebanen på Ørland, samt at det skal legges nytt asfaltdekke der.

Om flyruta kommer i gang igjen fra april er fortsatt usikkert. Partene bak driften sier de skal jobbe med en ny økonomisk plattform.16 desember flyr Air Norge for siste gang mellom Oslo Lufthavn og Ørland. Årsaken er at den 2714 meter lange rullebanen på Ørland lufthavn,
annonsesom drives av kommunen i felles operasjon med den militære flybasen, skal utvides og få nytt asfaltdekke. Årsaken er at de nye F-35 kampflyene Norge har bestilt, skal stasjoneres ved flybasen på Ørland.

Om ruta faktisk starter opp igjen i april er ennå ikke avklart. På flyselskapets nettside ligger det informasjon om at de jobber med å få på plass en økonomisk plattform som gjør det mulig å starte opp igjen i april.

Air Norway AS er et joint-venture samarbeid mellom Ørland kommune (50%), Nordic Air (33,33%) og North Flying i Aalborg med de resterende 16,67 prosent av aksjene. Nordic Air er morselskapet til North Flying som fysisk stiller med fly og mannskap til Air Norways operasjoner.

Det har tidligere også vært usikkerhet omkring økonomien i flyselskapet. Senest for 14 dager siden krevde North Flying at Ørland kommune garanterte for et underskudd i driften av flyruta, denne garantien fikk North Flying og operasjonene kunne fortsette.

Air Norway flyr daglig med et 19-seters Fairchild Metro (bildet) mellom hovedstaden og Ørlandet. Fredag kveld kommer flyet inn fra Sør-Trøndelag, har et kort stopp på Gardermoen før det fortsetter til sin hjemmebase i Aalborg, Danmark. Søndag ettermiddag kan du bli med samme turen tilbake.

facebookwww.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart