-->

12. desember 2016

Vurderer å svarteliste flyplasser utenfor EU


Sharm el-Sheikh International Airport (Illustrasjonsfoto Wikipedia)
EU diskuterer nå om det er mulig å forby europeiske flyselskap å benytte flyplasser utenfor EU-området, som ikke tilfredsstiller unionens sikkerhetskrav. Bakgrunnen for dette er at det fra tid til annen dukker opp trusler om terrorangrep mot flyplasser, og bare i år har det vært terrorangrep i Europa både mot Brussel- og Istanbuls lufthavner.
Derfor står flyplassikkerhet høyt på prioriteringslisten til unionens utøvende organ, Europa-Kommisjonen. Den diskuterer muligheten for å innføre forbud mot
annonseå benytte ikke-europeiske flyplasser som ikke lever opp til EUs sikkerhetskrav.

- Vi undersøker muligheten for dette, men vi har ingen konkrete planer. Vi driver med brainstorming med de involverte parter.

Det sier Violetta Bulc, som er EUs transportminister.

- Lufthavnsikkerhet har topprioritet. EU ønsker å sikre at sikkerhetsnivået er høyest mulig for både passasjerer og borgere. En del flyplasser i andre deler av verden er nødt til å følge de internasjonale sikkerhetsstandardene som er satt for drift av flyplasser, ideelt sett bør de ha EU-standard sier ministeren.

EU Safety List
Det er nå ti år siden EU opprettet den såkalte EU Safety List, som inneholder en en oversikt over hvilke ikke-EU-flyselskap som har flyforbud i Europa. Listen inneholder drøyt 200 selskap som per i dag ikke kan fly til og fra vårt kontinent. Stort sett skyldes forbudet manglende sikkerhetstilsyn fra de lokale sikkerhetsmyndigheten der selskapene hører hjemme.

Det er bakgrunnen for denne listen EU nå vil ha en tilsvarende liste over flyplasser. EU mener de har vært i stand til å hjelpe flyselskap og sivile luftfartsmyndigheter i en rekke land, slik at selskapene har blitt strøket fra svartelista. Europa Kommisjonen tror de også vil være i stand til å hjelpe lokale myndigheter slik at flyplasser ikke kommer på en eventuell ny svarteliste, eller at de raskt kan bli fjernet fra denne.

EUs Air Safety Committee oppdaterer den såkalte svartelista to ganger i året, oppdatert informasjon finner du her (ekstern lenke).

facebookwww.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart