-->

16. januar 2017

Widerøe kjøper Embraer Regionale Jetfly


Widerøe kjøper inntil 15 nye jetfly (Illustrasjon Widerøe)
Widerøe har signert kontrakt med Embraer om kjøp at tre Regionale Jetfly for levering i 2018. I tillegg kommer en opsjon på levering av ytterligere 12 fly.
Investeringen i den mest moderne teknologien som finnes på markedet vil gi selskapet forsterket konkurransekraft.
Embraer E190-E2 har et betydelig lavere utslipp enn dagens fly i samme kategori.
annonseGjennom investeringen i nye fly tar Widerøe et større ansvar i klimautfordringen og skaper forutsetninger for fortsatt vekst og lønnsomhet i selskapet.

- Prosjektet med å få på plass denne historiske satsningen har vært en dugnad i Widerøe, der både medarbeidere og eiere har bidratt, sier administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen. Etter et positivt utfall av uravstemninger om nye kollektivavtaler hos både piloter og kabinansatte, har nå Widerøe kunnet signere kontrakt med Embraer om kjøp at tre Regionale Jetfly for levering i 2018.

Widerøe har vurdert en rekke flytyper, men valget falt på Embraer. Flyprodusenten tilbyr en familie av flymodeller som passer Widerøes strategi og markeder godt.

Inntog av Regional Jet gir Widerøe mulighet til å videreutvikle dagens ruter og satse på nye områder. Flytypen gir betydelig lavere Co2 utslipp, gir mindre støy og vil bidra til at Widerøe tar sin del av klimautfordringen. Ved å tilby flytypen vil Widerøe også være en attraktiv underleverandør til andre flyselskap som i utstrakt grad leier inn mindre fly på enkelte strekninger.

- Widerøe har en svært profesjonell driftsorganisasjon med et av de høyeste punktlighetsnivåene blant regionale flyselskap i Europa. Dette kombinert med en ny, driftssikker og miljøvennlig flytype vil gi selskapet utviklingsmuligheter fremover i en konkurranseintensiv og krevende bransje, sier Stein Nilsen.

Embraer er en Brasiliansk flyprodusent som har produsert E-Jet siden 2004. Embraer utvikler nå arvtageren til E-jet familien, E2. Denne kommer med moderne motor- og materialteknologi som muliggjør betydelig lavere drivstofforbruk og mer kosteffektivt vedlikehold enn sin forgjenger. 

E2 skal levers i tre versjoner; E175-E2 med inntil 90 seter, E190-E2 med inntil 114 seter og E195-E2 med inntil 138 seter.

Widerøe har inngått kontrakt om levering av tre E190-E2 med 114 seter i løpet av 2018. Selskapet har i tillegg sikret seg opsjon på levering av ytterligere 12 fly.

facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart