Fare for pilotstreik i SAS


Fare for streik i SAS fra 11. september (Osloairports.com)
Pilotene i tre skandinaviske pilotforeninger har sendt ut et første konfliktvarsel til SAS, etter brudd i forhandlingene mellom partene.

SAS-pilotene i Dansk Pilotforening (DPF), Norske SAS-flygeres Forening (NSF) og SAS Norge Pilotforening (SNF)sendte varselet fredag 25. august, skriver det danske bransjemediet Check-In.dk.

annonseIfølge nettsiden kommer streiketrusselen etter at forhandlingene om en ny arbeidsavtale for pilotene har vært fastlåst lenge.

– Det har overhodet ikke vært utsikt til fremdrift i forhandlingene over sommeren – tvert imot har SAS gang på gang benyttet seg av sin tolkningsrett i forhold til gjeldende avtale til pilotenes ulempe, heter det i et medlemsskriv som Check-In.dk har fått tak i.

Varselet om streik ble overlevert SAS fredag 25. august.

Meklingen er berammet til 9. og 10. september, noe som betyr at en eventuell streik tidligst vil kunne begynne 11. september.


facebook


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2021
uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene