-->

11. januar 2018

Rekordår på Torp


1.963630 passasjerer reiste via Torp i 2017 (Sandefjord lufthavn)
2017 ble et rekordår med totalt 1 963 630 passasjerer som har reist til og fra Torp Sandefjord lufthavn.

Det gir en vekst på hele 34,9 % i forhold til året før hvor lufthavnen hadde 1 455 375 passasjerer.
Til tross for en marginal nedgang i innenrikstrafikken på 2,65 %, som hovedsakelig skyldes nedgang i reisevirksomhet knyttet til olje- og gassnæringen,
annonsehar det aldri før reist så mange passasjerer gjennom Torp. Veksten tilskrives dermed utlandstrafikken hvor både Spania, Øst-Europa og storbyene Amsterdam, London og København er viktige destinasjoner.

Innenrikstrafikken totalt var på 366 523 passasjerer mot 376 483 året før. En nedgang på 2,65 %. Utenrikstrafikken er, som nevnt, det dominerende segmentet med 1 597 107 passasjerer, mot 1 078 892 i 2016. Dette gir en vekst på 48,03 %.

Velg mellom 28 direkteruter fra Torp, til konkurransedyktige priser

Sikter mot 2 millioner i 2018
Administrerende direktør Gisle Skansen ser tilbake på et godt år ved Sandefjord lufthavn.

- Vi kan se tilbake på et rekordår i forhold til antall passasjerer. I tillegg har vi også gjennomført store prosjekter som oppgradering av terminalens sitte- og bespisningsarealer og ikke minst det omfattende prosjektet med å oppgradere rullebanen, som ble gjennomført ved nattarbeid i løpet av ni måneder.

- Til tross for prosjekter av denne størrelsen, har vi samtidig klart å øke nivået på kundetilfredshet hos våre passasjerer, noe vi er veldig godt fornøyd med. Nå sikter vi mot å passere 2 millioner passasjerer i 2018 for første gang i lufthavnens historie og vi oppfordrer naturligvis alle som bor i regionen til å velge Torp neste gang de skal ut å reise.

- Klarer vi å fylle flyene, har vi også større muligheter til å tiltrekke oss nye attraktive destinasjoner og det er det nok mange som ønsker seg, avslutter Skansen.

facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart