-->

20. februar 2018

Hvor mye flyr vi egentlig?


I 2017 gjennomførte nordmenn drøyt 11 millioner tur/retur reiser (Avinor)
I 2017 gjennomførte nordmenn drøyt 11 millioner tur/retur reiser - omtrent én utenlandsreise og én innlandsreise hver.

Det har ikke vært noen vesentlig økning siden 2011. Økningen i flytrafikken de siste årene skyldes at flere utlendinger reiser via Avinors flyplasser.

Flytrafikken måles på flere forskjellige måter. Her følger en enkel forklaring:
annonseTerminalpassasjerer
Avinor oppgir hvor mange passasjerer som benytter flyplassene - enten som avreisende, ankommende, eller som transferpassasjer mellom to flygninger (talt som transfer både ved ankomst og ved avgang). Det samlede tallet kalles terminalpassasjerer. Tallet for Norge i 2017 var 54 millioner terminalpassasjerer, derav 2 millioner på private flyplasser og 52 millioner på Avinors flyplasser.

Fly fra Oslo og ut i hele verden, priser fra kr. 165,- én vei

Enkeltreiser
For å komme fram til antall reiser fra start- til endepunkt, må en se bort fra transferpassasjerer og ta utgangspunkt i passasjerer som enten har kommet eller reist. I tillegg må antall innlandspassasjerer deles med to, fordi de telles både på avgangs- og ankomstlufthavn, dvs to ganger per reise. Passasjer til/fra utlandet telles bare i den norske enden av flyreisen.

Eksempel:
2017 var det ca 26 millioner passasjerer som kom og reiste innenlands. Dette utgjør 13 millioner enkeltreiser. Det var 20 millioner passasjerer kommet og reist på utlandsflygninger. Dette utgjør 20 millioner enkeltreiser (figur 1). I alt ble det med andre ord foretatt nær 33 millioner enkeltreiser med fly til og fra og innen Norge i 2017.Tur-retur reiser
Når det gjelder flyreiser, tenker man gjerne på tur-retur reiser. Tallet for 2017 blir da drøyt 16 millioner tur-retur reiser (figur 2). Drøyt 11 millioner av disse ble foretatt av nordmenn, mens 5 millioner ble foretatt av utlendinger. I gjennomsnitt tar hver nordmann en flyreise tur-retur innenlands og en utenlands per år.

Omfanget av utlendingers reiser har økt kraftig pga sterk vekst i innkommende turisme. I perioden 2000-2017 var den årlige veksten i antall flyreiser foretatt av nordmenn på 2,7 %. Den årlige befolkningsveksten var 1 %, mens den årlige veksten i nordmenns reisehyppighet var 1,7 %.


facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart