-->

10. april 2018

SAS bestiller 50 nye Airbusmaskiner


SAS jobber mot en enhetlig flyflåte (SAS)
SAS har i dag besluttet å bestille 50 Airbus A320neo-fly, som skal leveres fra våren 2019 til 2023.

Med dette får SAS for første gang fra 2023 en enhetsflåte bestående av markedets mest effektive og miljøvennlige kort- og mellomdistansefly.– Siden vi for drøyt et år siden begynte å fly de nye Airbus A320neo har vi fått en meget positiv respons fra kundene.
annonseJeg gleder med derfor til at vi gjennom denne ordren kan fortsette å forbedre og investere i vårt tilbud til kundene og dermed i SAS’ framtid. Dessuten skaper vi for første gang en enhetsflåte. Gjennom å bestille 50 Airbus A320neo får vi tilgang til markedets mest effektive fly, og kan ytterligere effektivisere vår virksomhet, samt ytterligere minske våre klimapåvirkende utslipp, sier Rickard Gustafson, konsernsjef i SAS.

– Vi er stolte over den tillit som SAS viser oss. Airbus A320neo kommer til å komplettere SAS’ allerede eksisterende Airbus-flåte, med uslåelig drivstoffeffektivitet, de laveste driftskostnader og miljøpåvirkning. Det er det perfekte valget for SAS’ erstatning av eldre fly. Med dette kommer SAS’ passasjerer til å kunne nyte den beste komfort i luften, sier Eric Schulz, Chief Commercial Officer i Airbus.

Airbus A320neo har 15-20% lavere drivstofforbruk per setekilometer, enn de fly som fases ut av trafikk. De klimapåvirkende utslippene minskes ytterligere gjennom anvendelse av biobrensel. SAS investerer allerede i dag i biodrivstoff, og har arbeidet allerede i mange år for å stimulere til økt produksjon av denne typen drivstoff.

De siste årenes investeringer i tilbudet til kundene, samt effektiviseringer i virksomheten, har bidratt til SAS’ forbedrete økonomiske lønnsomhet, og dermed gjort det mulig å gjennomføre dagens ordre. SAS jobber nå med effektiviseringer på 3 milliarder SEK frem til 2020. Selv etter 2020 må SAS fortsette å effektivisere virksomheten, og gjennom fornyelsen av flyflåten, og innføringen av en enhetsflåte kan SAS ytterligere effektivisere den operative plattformen.

SAS har allerede 17 Airbus A320neo i trafikk fra den forrige ordren på 30 Airbus A320neo. Dagens bestilling gjør at SAS kommer til å ha minst 80 A320neo i trafikk i løpet av 2023. Ordren på 50 Airbus A320neo er delt i to deler. De første 15 nye Airbus A320neo, med leveranse fra våren 2019 til 2021, er sikret gjennom intensjonsavtaler med leasing-givere. De resterende 35 Airbus A320neo kommer til å leveres direkte fra direkte fra Airbus frem til 2023.

facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart