-->

16. august 2018

SAS kan få dagbøter på 150.000


Kan få 150.000 i dagbøter (SAS Group)
Tilsynet i Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) gir SAS Norge AS tvangsmulkt for ikke å ha utbedret nettsidene sine etter en kontroll i fjor høst. 

Feilene er knyttet til billettbestilling. Framdriften i arbeidet med å rette disse feilene har vært for dårleg.


SAS bryter likestillings- og diskrimineringsloven og sikrer ikke at nettsidene er mulige å bruke for alle.
annonse


SAS har 10 dager på seg til å rette feilene som gjenstår, ellers vil selskapet få dagbøter på 150 000 kroner per dag.

Om saken
Difi gjennomførte tilsyn med SAS Norge AS sine nettsider høsten 2017. Det ble avdekket omfattende svikt. Tilsynet fant seks avvik med brudd på til sammen 20 lovkrav.

SAS har ikke utbetret alle feilene i samsvar med sin egen plan som de leverte til Difi i januar. Etter planen skulle alle feil vært korrigerte innen juni 2018. I juni sto det likevel igjen å rette 33 %. Tilsynet sendte derfor ut et pålegg om retting den 25. juni i år, med frist for å rette resten innen 6. august. Den 8. august sto det fortsatt igjen 19,2 % av feilene, som alle er knyttet til kjøp av billetter.

SAS får nå ti virkedager fra og med 16. august 2018 til å rette de feilene som står igjen. Deretter vil det løpe dagbøter hver virkedag fra og med 30. august 2018. Størrelsen på dagbøtene er satt til 150.000 kroner. Fra og med 1. oktober 2018, øker dagbøtene med 10 % per påbegynte kalendermåned.

Tilsynet vurderer det som alvorlig at SAS framleis ikke har rettet 35 av 182 enkeltfeil som ble avdekket under tilsynet høsten 2017.

Eksempel på feil ved billettbestilling
Feilene som ikk er rettet rammer alle brukerne. Dei rammer særlig brukerer som ønsker å, eller må bruke opplesingsverktøy eller skjermlesere, som synshemmede og personer med lese- og skrivevansker.

Her handlar det om feil på koding av skjema og andre typer innhold. I tillegg er det feil at innhold i ledetekster og lenketekster er på engelsk. Slike feil gjør at innholdet på nettsiden ikke blir lest opp på en pålitlig måte, og brukeren vil ha problemer med å forstå innholdet. Mangelfull identifikasjon av skjemafelt og knapper gjør det vanskeleg for brukerne å fylle ut skjemaene. Mange med nedsatt syn vil derfor ha problemer med å gjennomføre billettbestillingen uten hjelp, og feilene er således direkte til hinder for likeverdig samfunnsdeltakelse.

De andre feilene som gjenstår, får konsekvensaer for alle brukerne. Dette gjelder særlig mangelfulle feilmeldinger i skjemaene og forslag til feilretting, som kan føre til at brukarane ikke får fullført skjemaet og gjennomført kjøpet. Får du for eksempel ikke feilmelding når du skulle ha fylt ut et obligatorisk felt, kan det resultere i at du ikke kommer deg videre i skjemaet, men ikke selv ser hvorfor.

annonse


Alle må ha likeverdige muligheter til å bestille billett
Direktør i tilsynet, Malin Rygg, kommenterer saken slik:
- SAS har hatt lang tid på seg å rette, og feilene som fortsatt står igjen får store konsekvenser for brukerne av SAS sine nettsider. SAS fekk selv sette opp en plan for retting, og skulle ha rettet innen juni 2018. I tillegg har de hatt tiden fram til 6. august. No får SAS ti virkedager på seg til å ordne opp. Dersom de ikke får det på plass innen da, blir det dagbøter.

Det å kjøpe flybilletter på internett blir i dag regnet som en selvfølge. Derfor er dette en sentral del av retten til likeverdig digital samfunnsdeltakelse.
Malin Rygg seier vidare:
- SAS er et av de to største flyselskapene i landet og har flere tusen kunder daglig. Det er viktig at deres nettsider og bestillingsprosesser fungerer for alle. Vi forventar at et selskap av denne størrelsen har nettsider som følger regelverket om universell utforming. Når tilsynet avdekker svikt, forventer vi at avvikene blir rettet slik at alle brukere kan bestille sine flybilletter.

Tror de skal klare å unngå bøtene
SAS får ti virkedager til å rette opp de resterende feilene.

– Vi forventer å være i mål innen fristen. Etter at vi la om til en ny IT-plattform har vi jobbet med ulike grupper funksjonshemmede. SAS vil være best i klassen på utforming, også for alle grupper med funksjonshemminger, seier kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til NRK.

Johansen understreker at det har blitt jobbet kontinuerleg for å klare å rette opp i de feilene Difi har påpekt.
– Vi har jobbet med dette i hele år og har gjennom det arbeidet hatt kontakt med flere grupper funksjonshemmede for å gjøra siden best mulig, seier han.

facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart