-->

22. september 2018

Oslo lufthavns betydning som knutepunkt øker


Utlendinger på feriereise til og i Norge står for den største økningen
i flytrafikken de siste årene (Avinor)
Utlendinger på feriereise til og i Norge står for den største økningen i flytrafikken de siste årene og Oslo lufthavns andel av utlandstrafikken har økt fra 61 til 68 prosent fra 2015 til 2017.

Dette går frem av Avinors reisevaneundersøkelse 2017.Andelen av som går til eller fra Oslo lufthavn har også økt - fra 73 prosent i 2015 til 75 prosent i 2017.
annonseAndelen reisende fra regionale lufthavner som benyttet Oslo lufthavn som knutepunkt på vei til utlandet økte fra 51 til 58 prosent i samme periode.

- Avinors reisevaneundersøkelse 2017 viser at det særlig er den økte turismen som driver veksten i flytrafikken, noe turistnæringen også selv har bekreftet gjennom de siste sesongene. Avinors samfunnsoppdrag er å tilrettelegge for de behovene dette skaper – både for besøkende som kommer til Norge, og for nordmenn som skal ut på reise, enten innenlands eller utenlands, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Innovasjon Norge: - Gode flytilbud er viktig
Passasjerer bosatt utenfor Norge sto for 73 prosent av veksten i rutetrafikken fra 2015 til 2017. Andelen rutepassasjerer som oppgir at de er bosatt i utlandet har økt fra 44 prosent i 2015 til 47 prosent i 2017. De fleste besøkende kom fra Storbritannia, USA og Tyskland, med henholdsvis 15, 11 og 9 prosent markedsandel. Sverige, Danmark og Frankrike følger deretter.

- Det er gledelig at veksten fortsetter i viktige markeder som Storbritannia, Tyskland og USA. Disse reisende blir lenge, og legger til sammen igjen store summer. Gode flytilbud er viktig for å fortsette å tiltrekke reisende til hele Norge, og gjennom hele året, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Sjekk de beste tilbudene til USA og Canada

Antall utlendinger på innlandsrutene har også økt kraftig Fra 2015 til 2017 økte antallet utlendinger på innlandsflygningene med totalt 53 prosent - fra 1,3 millioner til 2 millioner reiser. Andelen utlendinger på innlandsflygningene økte fra 9 prosent i 2015 til 13 prosent i 2017. Høyest andel utlendinger i 2017 hadde Oslorutene til Svalbard (53 prosent), Kirkenes (32 prosent) og Tromsø (30 prosent). På ruten Oslo-Tromsø, som hadde størst vekst, økte antallet utenlandske passasjerer fra 150 000 til 350 000 i toårs-perioden.

Nordmenn reiser mindre innenlands, mer til utlandet
Antall flyreiser per innbygger innenlands har falt, og ligger nå på 2,3 reiser per innbygger. Reisefrekvensen har falt spesielt mye i Nord-Norge. Antallet forretningsreiser innenlands gikk totalt ned med 2 prosent fra 2015 til 2017, mens det var en vekst på 8 prosent i antall ferie- og fritidsreiser.

Nær all vekst i flytrafikken mellom Norge og utlandet skyldes økt ferie- og fritidstrafikk. Trafikken av nordmenn på ferie- og fritidsreise med rutefly til utlandet økte med åtte prosent fra 2015 til 2017. London, København og Stockholm er de største utenlandsreisemålene for rutetrafikken.

USA størst interkontinentalt
Interkontinentale destinasjoner sto for femten prosent av utenlands rutetrafikk til og fra Avinors lufthavner i 2017, samme andel som i 2015. I løpet av de siste 10 årene fra 2007 til 2017, økte antallet interkontinentale passasjerer fra 1,7 til 2,9 millioner, en årlig vekst på fem prosent.

Det viktigste destinasjonslandet i den interkontinentale trafikken er USA, med 1,2 millioner passasjerer i 2017. Thailand er nest størst, og Canada har tatt over for Dubai/UAE som tredje største destinasjon. Avinors reisevaneundersøkelse 2017 omfatter 147 000 passasjerer på 10 flyplasser.


facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart