-->

24. september 2018

Krever at SAS endrer vilkårene til ny tjeneste


Krever at SAS endrer vilkårene til ny tjeneste (SAS)
Forbrukertilsynet krevde i 2015 at SAS endret urimelige vilkår til betalingstjenesten Travel Cash.

SAS svarte at de skulle avvikle tjenesten. Men nå har de videreført produktet under nytt navn, med mange av de samme vilkårene.I 2015 lanserte flyselskapet SAS tjenesten Travel Cash, som lar deg betale i lokal valuta med penger du allerede har vekslet og satt inn på kortet.

annonseSamtidig får du eurobonuspoeng når du handler med kortet. Da SAS lanserte tjenesten fant Forbrukertilsynet flere tilfeller av urimelige vilkår, og ba SAS endre dem. I et brev i starten av 2018 opplyste SAS om at tjenesten skulle avvikles innen første halvår av 2018, og Forbrukertilsynet avsluttet saken.

Gjenoppstått
Nå har SAS videreført tjenesten under navnet Travel Wallet, med mange av de samme vilkårene.

Forbrukertilsynet har gjennomgått vilkårene og konkludert med at de er uklare og ubalanserte. Blant annet legger SAS mange plikter på forbrukeren, mens de selv fraskriver seg ansvar de har etter finansavtaleloven.

Vilkårene gir SAS vide muligheter til å stanse bruken av kortet, og ved endringer i avtalen gis forbrukerne dårligere rettigheter enn de har etter norsk lov. I et brev til SAS ber Forbrukertilsynet SAS om å gjennomføre en full revisjon av vilkårene.

SAS kan få dagsbøter på 150.000

– Forbrukerne skal ikke måtte finne seg i at rettighetene deres ikke blir respektert. Det er også viktig at avtalene ikke er unødvendig lange eller vanskelig skrevet. Da kan forbrukerne gå glipp av det de har rett og plikt til. Enklere språk og uttrykk kan hindre mange konflikter, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør for Forbrukertilsynet.

Ulovlige gebyrer
Et av forholdene Forbrukertilsynet tidligere har tatt opp med SAS er at de tar et gebyr for å innløse e-pengene til forbrukere som velger å avslutte avtalen. Forbrukertilsynet mener dette er et ulovlig gebyr. SAS er nå bedt om å endre på dette i vilkårene.

Må endre vilkårene
Forbrukertilsynet krever at SAS sender inn forslag til nye, reviderte vilkår innen 3. oktober.

– Vi forventer at SAS setter seg inn regelverket, og endrer vilkårene slik at de er rimelige og forståelige for forbrukerne, sier Haugseth.


facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart