Widerøe er skuffet over statsbudsjettet


Widerøe er skuffet over statsbudsjettet (osloairports.com)
Widerøe har lest statsbudsjettet og må konstatere at til tross for at Flypassasjeravgiften differensieres noe, er dette langt fra tilstrekkelig til å sikre de nødvendige rammebetingelser for en videre utvikling av det kommersielle kortbanenettet i distrikts-Norge.
Vi håpet at forståelsen for denne viktige kollektivtrafikken i distrikts Norge hadde økt og at det skulle skapes bedre forutsetninger for en styrking av tilbudet.
annonse


Dette vil dessverre få konsekvenser for det flytilbudet Widerøe er i stand til å levere, uttaler selskapet i en pressemelding i ettermiddag.

Vi vil nå gå igjennom vårt tilbud og vurdere hvilke ruter som må reduseres samt hvilke destinasjoner som vil kuttes fra Widerøe-kartet. Widerøe vil komme tilbake til dette så snart dette er klart. Dette vil sannsynligvis ta noen uker.

Widerøe har foreløpig ingen kommentarer utover dette.


facebook


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2021
uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene