-->

7. mai 2019

SAS banker Norwegian og Vy i ny kundeundersøkelse

Nordmenn er mer tilfredse med å fly enn å ta toget, og SAS er best likt


En fersk undersøkelse av persontransport viser at nordmenn er mer tilfredse med å fly enn å ta toget. Vy (tidl. NSB) sliter med å møte forventningene, og må se seg grundig slått av SAS når kundene får satt karakter.
annonseEn tilsvarende studie i Sverige, Danmark og Finland avdekker et lignende bilde. Nordboerne foretrekker fly fremfor tog.

EPSI Rating legger i dag frem en studie av persontransporten i de nordiske landene, og studien baserer seg på intervjuer med personer som har reist med buss, trikk, fly, tog, taxi og T-bane i løpet av de siste 12 månedene.

SAS er bedre enn Norwegian - både i Norge og Sverige
Målingen viser at de som reiser med SAS er mer tilfredse enn de som reiser med Norwegian. Dette gjelder både i Norge og i Sverige. Mens Norwegian kommer klart best ut på pris, så nyter SAS et bedre omdømme sammenlignet med Norwegian, og får også bedre tilbakemeldinger på både punktlighet og servicekvalitet.

Infografkilde: EPSI Rating


– Denne målingen ble gjennomført før SAS pilotene gikk ut i streik. Målingen tar sånn sett ikke høyde for den effekten, men det er åpenbart at alle kanselleringene den siste uken har skapt irritasjon blant de reisende. Denne streiken påvirker kundetilfredsheten og kundelojaliteten til SAS på en negativ måte på kort sikt, men hvilken langsiktig konsekvens dette får gjenstår å se, sier Øystein Kvamme i EPSI Rating.

Flytoget i en klasse for seg, men Vy er fortsatt betydelig bedre enn SJ og DSB
Flytoget er nok en gang i en klasse for seg. Til tross for at de reisende synes billettprisen ikke er konkurransedyktig i forhold til alternativene, er flertallet av de som reiser med Flytoget meget godt fornøyd.

- De som reiser med Flytoget opplever at både punktligheten, servicenivået og komforten på toget som meget god, sier Kvamme.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart