-->

26. juni 2019

Air Leap skal fly mellom Oslo og Røros

Air Leap overtar flyruta mellom Oslo og Røros (instagramwebs.com)

Samferdselsdepartementet har i dag tildelt kontrakter på drift av regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 2020. Widerøe vant rutene på Vestlandet, mens svenske Air Leap skal fly mellom Oslo og Røros.
annonseI utlysning var det tre aktører som konkurrerte om å fly regionale ruteflyginger i Sør-Norge for perioden 1. april 2020–31. mars 2024. Widerøe kom seirende ut av konkurransen på Vestlandet, men taper Rørosanbudet til Air Leap.

Administrerende direktør i Air Leap, Magnus Ivarsson, gleder seg over å ha vunnet anbudet mellom Oslo og Røros, og sier de er spente på å ta over fra april neste år og fly i fire år framover.

Air Leap skal benytte en Saab 340 (bildet), med plass til 33 passasjerer. I Norge opererer Air Leap flyruta mellom Oslo og Ørland, samt en weekendrute fra Gardermoen til Stockholm. Selskapet flyr også flere ruter i Sverige og Finland.

Glede også i Widerøe
– Først og fremst er vi svært glade for at vi har vunnet Vestlandsanbudet, sier Administrerende Direktør Stein Nilsen. – Vi har møtt tøff konkurranse og det er derfor gledelig å se at vi klarer å levere det beste tilbudet, både på pris og kvalitet, på dette ruteområdet.

Vi er selvsagt lei oss for å miste Røros. Widerøe har de siste årene klart å opparbeide seg en sterk posisjon på anbudene i Norge, men det har alltid vært hard konkurranse om de forskjellige anbudspakkene. Widerøe har også denne gangen laget et konkurransedyktig anbud til beste for passasjerene på Røros, men vi må ta til oss at det er noen som har kunnet gi et bedre pristilbud til Samferdselsdepartementet. Dette skal vi lære av og lover å komme sterkere tilbake i neste anbudsrunde sier Nilsen.

Tre flyselskap var med i konkurransen
Kontraktene tildeles etter konkurranse på drift regionale ruteflyginger i Sør-Norge, utlyst 7. februar 2019. Flyselskap i alle EØS-land ble invitert til å levere tilbud på drift av de til sammen syv rutene.

Tre flyselskaper leverte tilbud innen fristen 8. april 2019. De tre selskapene er:

  • Air Large European Aviation Project AB (Air Leap)
  • UAB DOT LT (DOT)
  • Widerøe's Flyveselskap AS (Widerøe)

Air Leap la inn tilbud på ruten Røros–Oslo, DOT på rutene Røros–Oslo og Førde–Oslo og Widerøe på alle de utlyste rutene.

Samferdselsdepartementet har vurdert de innkomne tilbudene. I tillegg har tilbudene blitt forelagt Luftfartstilsynet for vurdering av tilbydernes økonomi og teknisk/operative forhold. Avinor har også fått anledning til å uttale som problemstillinger knyttet til lufthavnsiden.

I henhold til konkurransegrunnlaget skal kontrakten som hovedregel tildeles det tilbudet som har det laveste kompensasjonskravet for hele kontraktsperioden fra 1. april 2020 – 31. mars 2024. Air Leap har lagt inn tilbudet med det laveste kravet til kompensasjon på ruten Røros–Oslo, mens tilbudet fra Widerøe har det laveste kravet til kompensasjon på ruten Førde–Oslo i kombinasjon med de øvrige rutene på Vestlandet der selskapet er eneste tilbyder.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart