-->

28. juni 2019

Europas flyplasser utslippsfrie innen 2050

Skal være utslippsfri på klimagasser innen 2050 (Avinor)

Generalforsamlingen i bransjeorganisasjonen ACI (Airport Council International) Europe - der Avinor og de aller fleste av Europas flyplasser er medlemmer, vedtok nylig en resolusjon om nullutslipp av klimagasser innen 2050.
annonseSå langt har nærmere 200 av de totalt omkring 500 flyplassene som er medlemmer av ACI Europe sluttet seg til resolusjonen. Flyplassbransjen tilpasser seg med det Parisavtalen, og ambisjonene til det store flertallet av EU-landene.

I resolusjonen ligger det en klar forpliktelse for flyplassene om å arbeide for at hele luftfartsindustrien – inkludert flyselskapene, flyprodusentene og produsentene av flydrivstoff – slutter seg til målet om nullutslipp.

Avinors konsernsjef, Dag Falk-Petersen, som er styremedlem i ACI, er godt fornøyd med resolusjonen:

- Det er flott at nærmere 200 flyplasser i Europa allerede har sluttet seg til målet om en utslippsfri lufthavndrift innen 2050. Avinors ambisjon er å være utslippsfri i 2030.

Konsernsjefen understreker likevel at den store utfordringen er utslippene fra flyene:

- Jeg er godt fornøyd med at ACIs resolusjon også inneholder en forpliktelse om å arbeide aktivt for at hele luftfartsindustrien blir utslippsfri. Det innebærer blant annet en mye mer offensiv satsing på bærekraftig jet biodrivstoff og elektrifisering.

Her hjemme har Avinor, i samarbeid med de største flyselskapene, gjennom flere år hatt en sentral rolle innen bransjen på dette området. Vi har satt av 100 millioner kroner som bidrag til utvikling av bærekraftig jet biodrivstoff. Og som kjent har vi en visjon om at all innlands flytrafikk i Norge skal være elektrifisert innen 2040, avslutter Falk-Petersen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart