-->

20. september 2019

Nå kan SAS-kunder kjøpe biodrivstoff

Nå kan du kjøpe biodrivstoff for hele eller deler av en SAS-flight (Airbus)

Reisende med SAS kan nå frivillig velge å kjøpe miljøvennlig biodrivstoff tilsvarende forbruket på hele eller deler av strekningen de skal fly når de bestiller flybillett. Passasjerene bidrar dermed til reduserte CO2-utslipp.
annonseBiodrivstoff reduserer CO2-utslippene med opptil 80% sammenlignet med tradisjonelt fossilt drivstoff, og er det som mest markant fører til reduksjon av miljøskadelige utslipp fra passasjerfly i dag. SAS arbeider aktivt for en storskala produksjon av avansert biodrivstoff i Skandinavia hvor det i dag ikke produseres tilstrekkelige mengder. Dette gjør at prisen også er 3-4 ganger høyere enn fossilt drivstoff.

Med denne frivillige non-profit tjenesten så ønsker SAS å stimulere og utvikle et mere konkurransedyktig marked for biodrivstoff, samtidig som at de reisende minsker sitt fotavtrykk i klimasammenheng.

- Med økende tilgjengelighet på avansert biodrivstoff, styrker vi selskapets høye ambisjonsnivå for stadig lavere utslipp. Nå inviterer vi også våre kunder til å være med på en hurtigere overgang til et grønt skifte, og vi erfarer positiv respons etter at det ble mulig å kjøpe biodrivstoff samtidig som man kjøper en flybillett, sier finansdirektør i SAS, Torbjørn Wist.

I forbindelse med bestilling av billetter, eller på et hvilket som helst tidspunkt før avgang, kan reisende kjøpe biodrivstoff tilsvarende forbruket på hele eller deler av strekningen de skal fly. Tjenesten gjenspeiler nivået på kostnadene for biodrivstoffet i dag, og understreker behovet for økt produksjon for bedre tilgjengelighet og konkurransedyktig prising av det miljøvennlige alternativet.

- SAS investerer store summer i nye fly med siste teknologi, og vi har inngått et unikt samarbeid med Airbus med sikte på innføring av hybrid- og el-drevne passasjerfly relavant for det markedet SAS betjener. I tiden frem til helt eller delvis fossilfrie motorer er et faktum så har SAS et klart mål om å anvende avansert biodrivstoff i et omfang som tilsvarer alle innenriksflyvninger i Skandinavia innen 2030. Dette vil markant bidra til å minske våre utslipp, sier Torbjørn Wist.

SAS oppnår ingen økonomisk gevinst fra bidraget fra de reisende, og biobrenselprogrammet blir kontrollert og fulgt opp av en ekstern uavhengig tredjepart for å sikre full åpenhet og tillit til programmet. Bidragene fra de reisende er et supplement til det biodrivstoff som SAS allerede kjøper. Tjenesten er tilgjengelig for alle kunder fra september 2019.

Slik fungerer det

  • SAS har skapt en modell hvor reisende kan kjøpe 20 minutters partier med biodrivstoff per flyvning.
  • Prisen ligger for øyeblikket på 100 NOK per parti. Reisende kan kjøpe biodrivstoff når de bestiller flybilletter, eller på et hvilket som helst annet tidspunkt før avreise via «Mine bestillinger».
  • På en timelang flyvning vil ett 20 minutters parti med biodrivstoff tilsvare 33 % av det gjennomsnittlige drivstofforbruket basert på en gjennomsnittlig flyvning. Hvis reisende ønsker biodrivstoff for hele flyvningen, kan de i dette eksempelet kjøpe tre partier.
  • Mengden av biodrivstoff vil ikke nødvendigvis bli brukt på den eksakte flyvningen som den reisende gjennomfører, men en tilsvarende mengde vil erstatte fossilt brennstoff med miljøvennlig biodrivstoff på en annen flyvning.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart