-->

24. januar 2020

Vi vil reise mer bærekraftig

6 av 10 vil gjøre reisen sin mer bærekraftig (Illustrasjonsfoto)

Miljø og bærekraft er viktige fokusområder i alt vi gjør - ikke minst når det kommer til reiser. Å slutte og reise for å oppdage verden er ikke noe alternativ. Det er viktig at vi reiser og blir kjent med nye kulturer for derigjennom forhåpentligvis bygge en bedre verden. En fersk undersøkelse viser at vi ønsker å gjøre reisen vår mer bærekraftig for derigjennom å ta vare på miljøet både her hjemme og på reisemålet.
annonse


 - Undersøkelsen viser at folk flest ikke vil slutte å reise selv i en verden der fokuset på klima og miljø blir stadig viktigere. Mange tenker nok over hvordan de reiser og om reisen er nødvendig, men de slutter ikke å reise for å oppleve verden. Isteden tenker stadig flere på hva de kan gjøre for at reisen deres skal bli mer bærekraftig, sier Ellen Wolff Andresen, Markeds- og Administrasjonssjef i Ticket, i en kommentar.

Flyskam er et begrep som har etablert seg spesielt for innenrikstrafikken i Sverige. I Norge har flyskam også være på agendaen, men med vårt langstrakte land der transportalternativene ikke er like utbygget så er det, for mange, ikke noe alternativ annet enn å fly.

Imidlertid har debatten omkring flyreiser og miljø fått mange til å bli mer bevisste på flyreisene sine. Reisebransjen har også etablert en del tips og anbefalinger for å veilede de reisende, som for eksempel velge direktefly, ta med mindre bagasje, være lenger borte når man først reiser osv.


Det er ikke nødvendigvis bra for mange reisemål at vi slutter å reise dit da det kan få store konsekvenser for lokalsamfunnet. Men det er mye vi kan gjøre for likevel å gjøre reisen mer bærekraftig.

62 prosent sier at de ønsker å gjøre reisen sin mer bærekraftig. Å støtte lokale næringsdrivende er det som flest ønsker å gjøre etterfulgt av å fly direkte uten mellomlandinger. Å klimakompensere reisen og valg av bærekrafts sertifiserte hotell er det som færrest velger for en mer bærekraftig reise.

De eldste (66 +) velger direktefly mer enn andre aldersgrupper (51 %), mens aldersgruppen 18 – 29 år oppgir at de energisparer på hotellet (53 %).

Hva gjør du for å gjøre reisen mer bærekraftig?
  • Støtter lokalbefolkningen, lokale næringsdrivende, 53 prosent
  • Velger direktefly uten mellomlandinger, 45 prosent
  • Energisparer på hotellet, 42 prosent
  • Avstår fra aktiviteter med dyr, 29 prosent
  • Velger alternative reisemål som ikke lider under overturisme, 23 prosent
  • Velger andre måter å reise på enn fly, for eksempel tog eller båt, 18 prosent
  • Minimerer bagasjen, for på den måten minimere flyets brenselforbruk, 16 prosent
  • Klima kompenserer deler eller hele reisen til reisemålet, 7 prosent
  • Velger bærekrafts sertifiserte hotell, 4 prosent
Tickets Kantar Sifo undersøkelse, riksrepresentativt utvalg

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart