-->

28. februar 2020

Ark overtar Tanumbutikkene på Gardermoen

Ark overtar Tanumbutikkene på Gardermoen (Rainer Taepper/ Lindner Group)

Bakgrunnen for overtakelsen er at Cappelen Damm, som eier Tanum gjør betydelige endringer i sin satsing i bokhandelmarkedet.

annonse


Bokhandelsmarkedet har over flere år vist en svak utvikling. Uten å ha tilsvarende stordriftsfordeler som konkurrentene Ark og Norli, har Tanum vanskelige betingelser for å oppnå lønnsom drift.

Cappelen Damm, som eier Tanum, har inngått avtale med Norli om virksomhetsoverdragelse av fem Tanumbutikker i Oslo.

I tillegg er det er inngått intensjonsavtale med Ark Bokhandel om virksomhetsoverdragelse og drift av Tanums flyplassbutikker i Oslo, Bergen og Trondheim. Alle butikkansatte er omfattet av avtalen. Avtalen er betinget av endelig aksept fra Avinor, med intensjon om oppstart 1. april.

Det er viktig for Cappelen Damm å ta vare på det tradisjonsrike varemerket Tanum. Forlaget vil derfor fortsatt videreføre eierskapet til Tanum Karl Johan og Tanum.no. Sammen med Tanum bokklubber vil dette danne en god plattform for utvikling av netthandelen, opplyser forlaget.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart