SISTE

Coronatiltak ved Avinors lufthavner

Avinor er i løpende dialog med nasjonale helsemyndigheter ang. Corona/ Covid19 (Gaute Bruvik/ Avinor)

Avinor er i løpende dialog med nasjonale helsemyndigheter for å sikre et korrekt situasjonsbilde og tilpasset reaksjonsmønster hos Avinor og på våre lufthavner.

annonse


Det er sentrale myndigheter ved Folkehelseinstituttet, Helsedepartementet og Helse-direktoratet som utarbeider nasjonale føringer og tiltak ved norske flyplasser og grenseoverganger.

Flyselskapenes Corona-informasjon, spredningskart, reiseråd, temaer og innsikt fra UD

Avinor har foreløpig gjennomført tiltak knyttet til informasjonsformidling om håndvask og renhold. Dette er distribuert ved alle lufthavner. Vår informasjon er alltid basert på den siste informasjonen fra Folkehelseinstituttet - les mer her.

Lufthavnene har oppdatert sine beredskapsplaner for pandemi, og er i dialog med lokale helsemyndigheter. Det er lokal kommuneoverlege som har smittevernansvaret for hendelser ved lufthavnene.

- Hvilke tiltak som settes inn kan endre seg i dagene fremover og er som sagt basert på føringer fra helsemyndighetene, sier Gurli Høeg Ulverud, kommunikasjonssjef i Avinor.

KLIKK PÅ BILDET FOR EN STØRRE VERSJONwww.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2021
uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene