-->

10. mars 2020

Coronaviruset preger flytrafikken i Norge

Flytrafikken i Norge blir påvirket av Coronaviruset (Illustrasjonsfoto)

I februar var det lav vekst i flytrafikken sammenliknet med samme måned i fjor, og totalt gikk trafikken opp med 1 prosent. Coronaviruset påvirket avslutningen på måneden og viser en trafikknedgang så langt i mars.

annonse
En dag skal vi ut å reise igjen, det er nå kan du være heldig å finne de beste tilbudeneDet første tilfellet av Coronaviruset i Norge ble bekreftet på kvelden 26. februar 2020, og flytrafikken gikk umiddelbart ned med 5 prosent de siste dagene av februar. Denne trenden har fortsatt, og den første uken av mars var det en tydelig nedgang i den totale trafikken på Avinors flyplasser.
- Vi ser en klar nedgang i flytrafikken i begynnelsen av mars, og vi venter at dette vil fortsette så lenge vi har situasjonen med Coronaviruset, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.
Han sier at dette er en krevende situasjon for luftfarten i både Norge og internasjonalt. og ber reisende forholde seg til råd fra norske helsemyndigheter.

- Det er nedgang i flytrafikken i hele verden og det er vanskelig å angi eksakt hvor lenge denne trafikknedgangen vil fortsette. Det vi vet er at det er vesentlig færre reisende til og fra norske flyplasser enn hva som er normalt, og årsaken er coronaviruset. Derfor vil vi oppfordre alle reisende til å sette seg godt inn i de råd som kommer fra norske helsemyndigheter slik at man er godt forberedt før man skal ut og fly.

Den siste Corona-informasjonen fra flyselskapene finner du her

Trafikkutvikling fremover og tiltak mot Corona
Basert på siste ukers utvikling må det forventes nedgang i flytrafikken fremover, både på innenriks og utenriks trafikk.

D​et er sentrale myndigheter ved Folkehelseinstituttet, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet som utarbeider nasjonale føringer og tiltak ved norske flyplasser og grenseoverganger. De nasjonale myndighetene er også i kontakt med internasjonale fora og myndigheter.

- Vi har iverksatt tiltak ved våre flyplasser i henhold til Folkehelseinstituttets rutiner for varsling og håndtering av passasjer med mistenkt Coronavirus (2019-nCoV) på fly og flyplasser i Norge. Lufthavnene våre har oppdatert sine beredskapsplaner ​for pandemi, og er i dialog med lokale helsemyndigheter. Det er lokal kommuneoverlege som har smittevernansvaret for hendelser ved lufthavnene, sier Falk-Petersen.

Skuddårsdag ga vekst i februar
- Takket være en ekstra skuddårsdag i februar i år ser vi en vekst i flytrafikken, og uten denne dagen ville det vært en svak nedgang, sier trafikkdirektør i Avinor, Gaute Skallerud Riise.

På Bergen lufthavn Flesland var det en økning i flytrafikken på 2,8 prosent, mens det på Oslo lufthavn var 0,3 prosent vekst.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart