-->

31. mars 2020

Forlenger samarbeidet med flyselskapene og reiseselskapene for å få nordmenn hjem

Forlenger samarbeidet med flyselskapene og reiseselskapene for å få nordmenn hjem (Illustrasjonsfoto)

- Jeg er glad for at samarbeidet Utenriksdepartementet og Samferdselsdepartementet har inngått med flyselskapene har sikret at mange nordmenn har kunnet komme trygt hjem til Norge. Vi forlenger nå ordningen fram til 1. mai, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

annonse


Under ordningen gikk det frem til 26. mars 17 flygninger. Flyene har gått med nordmenn og andre nordiske borgere fra Kanariøyene, Spania, Kypros, Tyrkia, Italia og Marokko. Anslag så langt viser at rundt 2400 passasjerer har kommet trygt hjem ved hjelp av flygningene støttet av ordningen. Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet samarbeider tett om ordningen.

- Mange nordmenn på reise i utlandet er i en vanskelig situasjon nå. Det er flott å se at så mange aktører, på tvers av offentlig og privat sektor, er med på å ta et kollektivt ansvar for å hjelpe folk hjem til Norge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samarbeidet innebærer at staten påtar seg å dekke dokumenterbare merkostnader som flyselskaper og reiseoperatører har ved å opprettholde enkelte avganger de ellers ville innstilt, eller å gjøre strengt nødvendige, ekstraordinære flygninger for å fly nordmenn på reise hjem. Samarbeidet ble innledet 17. mars og skulle vare fram til 31. mars, men forlenges nå til 1. mai. Det vil likevel være avhengig av at og flyplasser er åpne.

Det er dialog med selskapene om hvilke strekninger dette gjelder, men det vil fortsatt særlig gjelde de destinasjonene der det nå befinner seg mange nordmenn som er på reise. Informasjon om flygninger vil være tilgjengelig på flyselskapenes og reiseoperatørenes nettsider. De reisende vil måtte betale for reisene på vanlig måte. Det er også hos flyselskapene og reiseoperatørene at billetter bookes.


Mange har kunnet komme seg hjem etter at situasjonen oppstod, og det vil fortsatt være mulig å returnere på de kommersielle flygningene som fortsatt går, selv om disse nå blir stadig færre. De som har anledning til å benytte seg av kommersielle ruter, bør gjøre det nå.

- UDs operative senter og ambassadene jobber døgnskift og gjør det de kan for å bistå nordmenn på reise. Vinduet for reiser nå lukker seg raskt. Derfor ser vi noen steder også på andre løsninger i et tett samarbeid med de andre nordiske landene og EU, for å bistå våre borgere med å returnere til sine hjemland, sier utenriksministeren.

I motsetning til tidligere kriser hvor ett land eller en region er rammet, rammer Coronapandemien overalt. Situasjonen er eksepsjonell over hele verden. Nordmenn på alle kontinenter kontakter Utenriksdepartementet fordi de er i en vanskelig situasjon. Mange av dem ønsker å komme seg hjem veldig raskt, men de møter hindringer og vanskeligheter. Dette har de felles med reisende fra alle land i verden.

- Mulighetene Utenriksdepartementet har til å bistå nordmenn med å reise hjem blir mer begrenset etter hvert som mulighetene i andre land snevres inn. Flere nordmenn på reise må derfor forberede seg på å måtte bli værende i landet de befinner seg i fram til det igjen blir mulig å reise igjen, sier utenriksministeren.

Dersom det ikke er mulig å reise hjem, vil den enkelte måtte kontakte sitt forsikringsselskap fordi oppholdet blir lenger enn planlagt. UD vil følge opp med råd, informasjon og veiledning til de norske borgerne som er på reise, og som må bli værende i utlandet frem til situasjonen forandrer seg og reiser igjen blir mulig. Vi oppfordrer alle til å registrere seg på reiseregistrering.no og følge råd og oppfordringer fra myndighetene der de er.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart