-->

13. mars 2020

Norwegian positive til avgiftskutt, men det er ikke nok

Norwegian positive til regjeringens avgiftskutt – ytterligere tiltak med umiddelbar likviditetseffekt er avgjørende (osloairports.com)

Norwegian forventet å levere et positivt resultat i 2020. Så kom Coronaviruset og satte en kraftig stopper for dette. Selskapet jobber løpende med å redusere kostnadene ytterligere, men Coronakrisen har gjort det er nødvendig med kraftfulle og ekstraordinære tiltak fra regjeringen for å styrke selskapets likviditet i en kritisk fase.

annonse


- Vi synes det er svært bra at regjeringen nå reduserer avgiftstrykket for norsk luftfart, men det er dessverre ikke nok i den svært krevende situasjonen vi står i. Vi trenger konkrete tiltak nå som styrker likviditeten betydelig på kort sikt, så signalene om at det jobbes med ulike løsninger en i fase to er helt avgjørende.

Vi ber om at det kommer raskt.

Samtidig gjør vi nå alt vi kan for å gjennomføre alle de tiltakene som er nødvendig for å redusere de økonomiske tapene denne situasjonen påfører oss, uansett hvor smertefulle de er. Samtidig skal vi ta vare på våre kolleger og kunder på best mulig måte, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian.

Norwegian kansellerer over 4000 flygninger, permitterer 40% av staben

Utsiktene for 2020 var lovende
Norwegian har gjennomført en betydelig restrukturering av virksomheten og varslet markedet i februar om at selskapet forventet positive resultater for 2020. I 2019 gjorde Norwegian en rekke tiltak for å redusere kostnadene. Blant annet bidro det interne kostnadsreduksjonsprogrammet #Focus2019 til en besparelse på 2,3 milliarder kroner.

I 2020 har selskapet iverksatt ytterligere tiltak for å bedre resultatene med ytterligere 1,5 milliarder kroner. Uroen i kapitalmarkedene har ført til at det nå i praksis er stengt for lån og kreditter, og dermed ikke mulig å finansiere virksomheter på normalt vis. Det innebærer at Coronaviruset har skapt en helt ekstraordinær situasjon for oss.

Avinor: Stenger ni norske flyplasser

Norwegian har det siste året solgt 24 fly og reduserte produksjonen med 15 prosent sammenlignet med fjoråret før coronaviruset traff oss. Selskapet har også en forsiktig sikringsstrategi for drivstoff og har kun låst 25 prosent av forventet drivstofforbruk på et relativt lavt nivå.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart