-->

13. mars 2020

Parat: Skuffelse over regjeringens mangler i støtte til luftfarten

Parat er skuffet over regjeringens mangler i støtte til luftfarten (Avinor)

Lederen for arbeidstakerorganisasjon Parat, Unn Kristin Olsen, er glad for at regjeringen har fulgt opp flere av deres forslag, blant annet forslagene om å oppheve flypassasjeravgiften og lufthavnavgiften, men etterlyser mer kraftfulle virkemidler som sikrer likviditet på kort og lang sikt.
annonse


Parat-lederen legger til grunn at dette er den første av flere tiltak som må komme.

– Det er i tiltakene presentert fredag, ikke nok til å møte den akutte situasjonen i luftfarten og i reiselivet. Her må regjeringen svært raskt komme tilbake med lån, kredittfasiliteter og ytterligere tilbakebetaling av avgifter. Fra Parats side bidrar vi gjerne med forslag til løsninger, sier Olsen.

Parat-leder Gunn Kristin Olsen (Vetle Daler)
Hun har merket seg fra pressekonferansen at finansministeren sa at han og regjeringen fortsatt er i kontakt med luftfarten.

– Denne kontakten må resultere i konkrete, raske og resolutte nye tiltak som tilfører likviditet, sier Parat-lederen.
Hovedtillitsvalgte for pilotene; Sindre Haanshuus fra Widerøe, Jan Levi Skogvang fra SAS og Alf W. Hansen fra Norwegian er skuffet.

– Skal vi opprettholde norske selskaper i norsk luftfart, har regjeringen dårlig tid. Fly settes på bakken og ansatte permitteres. Her må det tilføres likviditet umiddelbart. Det er positivt å fjerne avgifter, men de får ingen virkning uten at flyselskapene er i drift, sier de tre pilot-lederne i en felles uttalelse.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart