-->

16. mars 2020

Skjerpet grensekontrollen på Oslo lufthavn

Heimevernet bistår politiet med ledsagelse og vakthold på Oslo lufthavn (Torbjørn Kjosvold/ Forsvaret)

Fra klokken 08.00 i dag skjerpet Øst politidistrikt grensekontrollen på Oslo lufthavn. Heimevernet bistår politiet med ledsagelse og vakthold. Heimevernet har i den forbindelse fått begrenset politimyndighet.

annonse


- Reisende må forholde seg til de enhver tid gjeldende reiserestriksjoner fra den norske regjeringen. Det er Politiet som er øverste myndighet ved grensen. Nå løser vi oppdraget som er gitt av Regjeringen, sier lufthavndirektør Stine Ramstad Westby.

Heimevernet har vært på Oslo lufthavn siden lørdag morgen for å bistå Ullensaker kommune.

- Det er veldig bra at det har kommet en skjerpet grensekontroll og jeg ønsker å rette en takk til Justisdepartementet, Politiet og Heimevernet for måten de har bidratt til å løse dette på.

 - I Avinor er vi svært opptatt av å sørge for at vi har sikker og stabil drift av landets hovedflyplass. Derfor mener vi det var viktig å få dette på plass, sier Ramstad Westby.


Regjeringen har stengt grensen for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. De vil bli bortvist etter utlendingsloven fra grensen med hjemmel i smittevernloven. Dette gjelder utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge.

Innenriksflyvninger går som normalt.

Reisende som har sykdomssymptomer får fortsatt hjelp i terminalen av Ullensaker kommunes helseteam.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart