-->

20. april 2020

Norwegian: Datterselskap i Sverige og Danmark begjært konkurs

Pilot- og kabinselskapene i Sverige og Danmark begjært konkurs (Norwegian)

Covid-19 har påvirket luftfarten og reiselivet i svært stor grad gjennom myndighetspålagte reiserestriksjoner og nærmest full stopp i etterspørselen. For Norwegian har dette ført til at selskapet har måttet kansellere nesten alle flygninger og samtidig dekke personalkostnader i flere land. Norwegian har gjennomført en rekke tiltak for å redusere kostnader, men dessverre har pilot- og kabinselskapene i Sverige og Danmark i dag blitt begjært konkurs. Morselskapet Norwegian og pilot- og kabinselskapene i Norge er ikke berørt.
annonse


Beslutningen om å begjære konkurs for Norwegians fire datterselskap Pilot Services Sweden AB, Norwegian Pilot Services Denmark ApS, Norwegian Cabin Services Denmark ApS og Norwegian Air Resources Denmark LH ApS, ble besluttet av styrene i de respektive selskapene i dag mandag. I Norge har man permitteringsmuligheter som innebærer at staten står for lønnskostnadene i en permitteringsperiode. Dessverre finnes ingen slike tilsvarende permitteringsmuligheter i Sverige og Danmark, hvilket betyr at kostnader ville fortsette selv om piloter og kabinpersonale ikke er i arbeid.

Norwegians flyselskap med driftstillatelse i Sverige, Norwegian Air Sweden (NSE), er ikke berørt. Norwegian har 54 svenskregistrerte fly og en driftstillatelse i Sverige. Norwegian har ikke gjennomført noen flygninger i Sverige eller Danmark på flere uker som følge av Covid-19.

- Dette er den verste krisen flybransjen noensinne har opplevd og vi har gjort alt vi kan for å unngå dette som nå skjer med våre datterselskaper i Sverige og Danmark. I likhet med våre konkurrenter, har vi bedt om statlig støtte både i Sverige og Danmark. Den første formelle søknaden til svenske myndigheter ble sendt for en måned siden, men det er fremdeles ikke kommet konkrete forslag til likviditetstiltak.


 - Vi har ikke tid til å vente, for denne krisen er akutt. Våre piloter og kabinansatte er svært sentrale for Norwegians virksomhet og de har gjort en fantastisk jobb. Dette har vært en ekstrem tung beslutning og jeg vil beklage på det sterkeste overfor våre medarbeidere som nå blir berørt. Nå jobber vi døgnet rundt for å komme oss gjennom denne krisen, slik at vi på andre siden av dette kommer på vingene igjen bedre og sterkere enn noensinne, hvor vi også kan tilby flere jobber for flygende personell i fremtiden, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram, i en pressemelding.

Disse selskapene begjæres konkurs:

  • Pilot Services Sweden AB
  • Norwegian Pilot Services Denmark ApS
  • Norwegian Cabin Services Denmark ApS
  • Norwegian Air Resources Denmark LH ApS

Norwegian har også sagt opp avtalen med selskapet OSM Aviation og Rishworth som følge av at behovet for piloter og kabinansatte nå nærmest er ikke-eksisterende.

Totalt påvirker dette totalt 1571 piloter og 3134 kabinansatte i Sverige, Danmark, Finland, Spania, Storbritannia og USA. De rundt 700 pilotene og 1300 kabinansatte med base i Norge, Frankrike og Italia berøres ikke av dette.

Konkursdomstoler og konkursforvaltere i de respektive landene vil nå ta saken videre.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage