-->

29. mai 2020

En milliard til flyruter over hele landet

Regjeringen vil kjøpe flyruter over hele landet (Illustrasjonsfoto Boeing)

– Fly er viktig for næringslivet og for folk i et langstrakt land som Norge. Mange er avhengig av å fly for å komme seg til sykehus eller andre viktige avtaler, og det har derfor vært viktig for regjeringen å sikre et grunntilbud av flyruter i den situasjonen vi har vært i de siste månedene.
annonse


Det er usikkert hvor lenge denne situasjonen vil vare i tid. Derfor tar regjeringen nå høyde for at vi i tiden framover skal kjøpe flyruter over hele landet, og foreslår å øke bevilgningen til kjøp av innenlandske flyruter med minst 1 milliard kroner. Sammen skal vi ta Norge ut av krisen og fremover, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Som følge av virusutbruddet har etterspørselen etter personreiser med fly falt betydelig, og det kommersielle grunnlaget for store deler av norsk personflytrafikk har falt bort. Derfor har regjeringen kjøpt flyruter på strekninger hvor det midlertidig ikke var grunnlag for kommersiell drift, for å kunne opprettholde et grunnleggende tilbud av flytransport gjennom en periode med redusert reiseaktivitet. Denne ordningen er foreløpig forlenget til 30. juni.

De billigste flybillettene til Sommer-Norge | fra 1046,- tur-retur

Regjeringen har gjennom hele krisen hatt tett dialog med flyselskapene om deres situasjon og behov for tiltak.

- Sammen med Stortinget har vi jobbet hardt for å få på plass store og små tiltak for å avhjelpe situasjonen: fritak fra en rekke avgifter, statlig kjøp av flyruter for å sikre et minimumstilbud, og ikke minst statlig lånegarantier på opptil 6 milliarder kroner. Og nå forlenger vi flere av disse tiltakene, sier Knut Arild Hareide.

Regjeringen foreslår å ta høyde for å inngå nye avtaler om kjøp av flyruter, ved å øke bevilgningen med 1 milliard kroner. Det er usikkert hvor lenge det vil være behov for å kjøpe flyruter. Regjeringen foreslår derfor at det vil være mulig å overskride bevilgningen med inntil 300 millioner kroner, dersom det er nødvendig å forlenge perioden med flyrutekjøp som følge av smitteverntiltak. Det vurderes fortløpende når grunntilbudet på aktuelle ruter kan dekkes av markedet selv.


Videre kan det være behov for merkompensasjon til operatørene av regionale ruter (FOT-ruter) i tiden framover også. Nivået på kompensasjonen vil bli fastsatt gjennom reforhandling av statens avtaler med de regionale ruteoperatørene.

De fleste tiltakene videreføres, mens fritaket fra passasjeravgift og sikkerhetsavgift ikke videreføres etter 1. juli.

- Med denne milliarden forlenger vi mulighet til å kjøpe ruter, noe som er viktig for alle reisende og for å holde flytrafikken i gang. Veien ut av krisen handler om å skape flere jobber og å få flere permitterte tilbake i jobb. Å ha en jobb er verdifullt for den enkelte, men også for familiene og for samfunnet, avslutter Knut Arild Hareide.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart