-->

11. mai 2020

Smittevern på norske flyplasser

Slik er smittevernet på norske flyplasser (Avinor)

Siden slutten av januar 2020 har Avinor fulgt råd og veiledninger som har blitt gitt fra nasjonale og lokale helsemyndigheter for å sikre godt smittevern på norske lufthavner.
Innførte tiltak i januar.
annonseTiltakene som ble innført fra slutten av januar inkluderte informasjon til reisende på digitale skjermer, plakater og andre synlige steder i terminalene, samt oppdatert informasjon på nettsider og i sosiale medier. Materiellet kom fra Helsedirektoratet. Renhold i publikumsområder ble forsterket og det ble et særlig fokus på berøringsflater. Videre ble det hyppigere oppfølging på toaletter der påfyll av såpe, papir og generelt renhold ble sjekket ekstra.

Smittevernveileder fra myndighetene
Avinor har jobbet aktivt med ytterlige smitteverntiltak som skal iverksettes på norske flyplasser. Dette som et supplement til eksisterende tiltak. 27. april kom myndighetene med en egen veileder for smittevern i luftfarten som Avinor har bidratt med innspill til.

- Både passasjerer og ansatte vil oppleve at flere synlige tiltak kommer på plass i terminalen i tiden fremover, og det jobbes fortløpende med å implementere disse, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Joachim Westher Andersen. Hvilke tiltak som gjøres kan variere noe fra lufthavn til lufthavn.


Avstandsråd og renholdsfokus
- Det blir økt fokus på å sikre at anbefalte avstandsråd kan opprettholdes. Stenging av enkelte innsjekkingsautomater, merking av gulv og ytterligere informasjon på informasjonsskjermer og informasjonsplakater er eksempler på dette. Det vurderes også bruk av pleksiglass for å sikre smittevern mellom ansatte og passasjerer, forklarer Andersen.

Renholdet tilpasses det til enhver tid gjeldende behov, og fokuset er stort på berøringspunkter i terminalen som hyppig brukes av passasjerene. Tilgjengelighet og plassering av hånddesinfeksjon er fortsatt et viktig og prioritert tiltak.

Informasjon til ankommende passasjerer om karantene og egne retningslinjer for håndtering av personer med mistanke om sykdom vil fortsette som tidligere.

- For oss er det svært viktig å følge de gjeldende råd som gis av norske myndigheter for å sikre et godt smittevern på alle Norges flyplasser, sier Westher Andersen. Vi er glade for at det har kommet en tydelig veileder fra myndighetene som bekrefter at våre tiltak er riktige. Selv om det er den enkelte kommune som har smittevernsansvaret skal vi som lufthavnoperatør bidra med riktig og god informasjon til de reisende, avslutter han.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart