-->

12. mai 2020

Revidert nasjonalbudsjett: 5 milliarder til Avinor

I revidert nasjonalbudsjett 2020 styrkes Avinor med fem milliarder kroner (Avinor)

Luftfartsbransjen og Avinor er spesielt hardt rammet av koronakrisen. Når alt ble stengt, mistet både flyselskap og tilknyttede virksomheter inntekter. Avinor står nå i en svært kritisk situasjon. Gjennom revidert nasjonalbudsjett foreslår staten å styrke Avinor med fem milliarder kroner for de utfordringene de allerede har, og fortsatt kommer til å ha i tiden framover.
annonse


Det sier samferdselsminister Knut Arild Hareide om krisen i luftfarten.

I revidert nasjonalbudsjett 2020 styrkes Avinor med fem milliarder kroner. Bevilgningen er fordelt på tilskudd, avdragsfrihet på lån og at staten ikke tar utbytte.

- Formålet med bevilgningene er å sette Avinor i stand til å gjennomføre igangsatte investeringsprosjekter, og prosjekter som har betydelige kostnader eller gevinsttap ved å bli utsatt. Vi har ikke lagt føringer for hvordan bevilgningene skal brukes. I et aksjeselskap som Avinor, er det selskapet som bestemmer hvor mye og hvor de skal investeres, sier Hareide.

En del av bevilgningene skal gå til merkostnader for videre drift av Haugesund lufthavn. Lufthavnen leies i dag ut av Avinor til et lokalt driftsselskap.


Tilskudd, avdragsfrihet og utbyttefritak
Regjeringen foreslår et tilskudd til Avinor på 4,27 milliarder kroner. Videre foreslås det avdragsfrihet på lån til staten. Dette tilsvarer 444,4 millioner kroner. I tillegg skal det ikke tas ut utbytte fra Avinor for 2019. Det tilsvarer 351 millioner kroner i lette for Avinor.

- Totalt foreslår vi altså å styrke Avinor med fem milliarder kroner. På den måten ruster vi Avinor, og fly-Norge, til en hverdag når koronaviruset er borte, avslutter Hareide.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart