-->

9. august 2020

Gjenåpner Oslo - Stord

Mandag er det igjen klart for rutedrift mellom Oslo og Stord (YouTube)


I morgen mandag, er det igjen trafikk på ruten mellom Stord og Oslo lufthavn, etter at den Coronastengte i mars.
annonse

Allerede fem dager etter at Norge stengte ned i mars, ble flytrafikken mellom Stord lufthavn Sørstokken og Oslo lufthavn stanset.

Da bestemte Danish Air transport (DAT), som flyr ruten under merkenavnet Stordflyet, at det ikke var grunnlag for drift.

Nå er det igjen en viss økning i etterspørselen etter flyreiser, og selskapet åpner opp for en daglig rotasjon mellom Sørstokken og Gardermoen.

Når ruta starter opp igjen i morgen, skjer det nær fem måneder etter at den ble stengt ned.

Stordflyet vil ha en forsiktig oppstart med en avgang mandag morgen fra Stord til Oslo klokken 07:00.
Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og søndag blir det avgang fra Sørstokken 17:30.

Fra Gardermoen går flyet 08:30 på mandag.
Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og søndag blir det avgang fra Oslo klokken 18:00.

Flytiden begge veier er beregnet til en time.

Det er tatt høyde for en gradvis økning i rutetilbudet utover høsten.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart