-->

10. september 2020

60 prosent nedgang i flytrafikken

Nedgang i trafikken på Avinors flyplasser etter sommeren (UAS Norway | Anders Martinsen)

Nye tall viser en 60 prosent nedgang i trafikken på Avinors lufthavner i august sammenliknet med august i 2019.
annonse | ishop


- Gjennom sommeren var trafikken økende uke for uke, mye grunnet ferietid og endrede reiseråd. Økningen vedvarte til og med første uken i august. Fra da av har trafikken vært avtakende, sier Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

Totalt sett viser tallene for august en 50 prosent nedgang i innenlandstrafikken og en 84 prosent nedgang i utenlandstrafikken fra Avinors lufthavner, sammenliknet med august 2019.

Før sommeren hadde Avinor sett for seg en gradvis oppgang i trafikken utover sommeren og høsten/vinteren 2020/2021.

– Vi ser nå at dette er en situasjon som vil vedvare, og det vil nok dessverre ta lang tid før flytrafikken er tilbake på et 2019-nivå. Utviklingen fremover forventer vi at i stor grad vil bero på når en vaksine er klar til massedistribusjon, ifølge Riise.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart