-->

23. september 2020

Ny undersøkelse viser marginale forskjeller mellom nordiske forretningsreisene

Det er lite som skiller nordiske forretningsreisende (Illustrasjonsfoto)

En ny undersøkelse fra billettbestillingsplattformen Amadeus viser marginale forskjeller mellom nordiske forretningsreisene. Undersøkelsen dekket 1000 forretningsreisende og beslutningstakere fra fire nordiske land over 7 år.
annonseHvor like er de svenske, norske, danske og finske forretningsreisende? Hvilke behov har forandret seg i løpet av de siste 7 årene? Er det forskjeller mellom beslutningstakere og reisende? Det er noen av de spørsmålene som man ville finne ut av.

Undersøkelsen ble gjennomført av Nordic Bench i årene 2012, 2014, 2017 og 2019, og hadde som mål å se på utviklingen i nordiske forretningsreisetrender over en syvårs-periode. Et gjennomsnitt på 1000 personer fra små og store bedrifter deltok i undersøkelsen. Rapporten ble sammenstilt under de første månedene av COVID-19-utbruddet i 2020. De store endringene i reisebransjen på grunn av pandemien har medført stor usikkerhet, men resultatet av denne undersøkelsen kan gi en pekepinn på hvordan man kan håndtere forandringer i fremtiden, og kan være til hjelp for reisende, bedrifter og hele bransjen på veien tilbake til en ny normaltilstand.

 - Vi spurte både beslutningstakere og forretningsreisende for å se hvordan bedriftenes behov og teknologiske utvikling skiller seg mellom landene, sier Johan Nordqvist, Vice President for Amadeus i Skandinavia.

 - Vi vil gjerne dele resultatene våre med omverdenen, slik at bedrifter og reisebyråer er seg bevisst de ulikhetene som finnes når de utvikler sine reisepolicyer, slik at de kan bedre møte behovene hos de reisende i de ulike landene.

Noen hovedpunkter fra studien:
  • Dersom de reisende ikke får tilgang til alle priser i sitt bookingsystem, er de mer tilbøyelig til å gå til andre kanaler for å finne den flighten eller det hotellet som de vil ha, noe som setter Travel Managers i et vanskelig «Duty of care»-dilemma. Denne trenden betoner viktigheten for både bedrifter og reisebyråer å ha rett innhold tilgjengelig når man investerer i et selvbookingsverktøy.
  • I takt med at flyselskapene i stadig større grad splitter opp tilbudene sine, øker etterspørselen etter tilleggstjenester fra nordiske forretningsreisende, særlig for de som reiser 80 dager eller mer per år. Travel Managers kan vurdere om de skal gi sine hyppigst reisende tilgang til å booke visse tilleggstjenester. Dette kan få den reisende til å kjenne seg både mer ivaretatt, uthvilt og motivert, og bedriften kan få en mer produktiv og lojal ansatt.
  • Beslutningstakerne og de reisende er ikke alltid enige om prioriteringene. Selv om de reisende ønsker tilgang til et fullstendig integrert system for sine reisebestillinger or reiseregninger, hadde dette laveste prioritet hos beslutningstakerne.

Selv om Norden ofte sees på som ett samlet marked, viser undersøkingen at enkelte parametere som arbeidsmarkedet generelt og lokale bestemmelser har en stor påvirkning på hvordan man håndterer forretningsreiser. Men hvor ulike er landende? Her kan du lese hele studien (ekstern lenke)


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart