-->

16. oktober 2020

Kutter enkelte regionale ruter i vinter

Det blir midlertidige kutt i rutetilbudet i vinter (Wikimedia)

For å tilpasse tilbudet til etterspørselen vil det fra 1. desember være noen færre flygninger på enkelte regionale ruter, det gjelder også til og fra Oslo.
annonse | nordic choice hotels


Hensikten er å tilpasse tilbudet til etterspørselen gjennom vintersesongen, som forventes å være lavere enn i tidligere år grunnet covid-19-situasjonen.

Dette vil gjelde noen ruter i Lofoten, på Helgeland, i Trøndelag og på Vestlandet, og er midlertidig.

– Den ekstraordinære situasjonen vi er i har store konsekvenser for hele samfunnet, og rammer transportsektoren spesielt hardt. Derfor er det nødvendig å gjøre noen justeringer for å tilpasse tilbudet til etterspørselen på enkelte av FOT-tilbudets strekninger. Flytilbudet vil fortsatt være godt, og vi vil sammen med operatøren fortløpende vurdere behovet for å gå tilbake til normalt rutetilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Mellom mars og juli var det en midlertidig stor reduksjon i FOT-rutene over hele landet. Siden 1. juli 2020 har det vært ordinært rutetilbud på de såkalte FOT-rutene. FOT-ruter (forpliktelse til offentlig tjenesteytelse) er flyruter hvor myndighetene etter konkurranse betaler vederlag for at en operatør skal betjene ruten etter fastsatte krav.

Etter sommersesongens avslutning er etterspørselen etter flyreiser lavere enn i et normalår, og kapasiteten på FOT-rutene er høyere enn det som er hensiktsmessig. Det er forventet at denne situasjonen vil vedvare gjennom vinteren. Jevnt over er belegget på FOT-rutene 20 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Fra juli til september 2020 var det et belegg på mellom 29 og 59 prosent på de aktuelle rutene Belegget er ikke nødvendigvis jevnt fordelt på de ulike avgangene. Etterspørselen etter flyreiser har falt mest blant de fritidsreisende.

– Folk reiser mindre enn før, og det er noe som dessverre ser ut til å vare en stund. Vi ønsker ikke å ha tomme fly i lufta, og basert på forslag fra Widerøe har vi konkludert med at reduksjon på noen strekninger er nødvendig. Disse strekningene vil likevel ha flere daglige avganger på hverdagene, sier Hareide.

Tabellen under viser antall avganger fra 1. desember 2020 på de berørte rutene, med ordinært antall avganger i parentes.

Klikk på bildet for større versjon. Kilde: Samferdselsdepartementet


Pasientreiser og juletrafikken blir ivaretatt
Tilpasningen gjøres kun på ruter hvor det i utgangspunktet er et tilbud med et relativt høyt antall daglige avganger, og det er avgangene med lavest etterspørsel som inntil videre kuttes. Dette gjelder i hovedsak avganger midt på dagen. Departementet har tett dialog med Helse Nord, og pasientreisebehovene i Nord-Norge er ivaretatt med denne endringen. Det vil være tilstrekkelig med kapasitet til å håndtere juletrafikken, og operatøren vil gjøre nødvendige tilpasninger for å ivareta dette hensynet.

På FOT-ruten Røros – Oslo, som opereres av Air Leap, har Samferdselsdepartementet inntil videre gitt operatøren tillatelse til å benytte et innleid større fly og besetning. Dette gjør at flyruten kan opereres i kobling med den kommersielle flyruten Ørland – Oslo samtidig som setekapasitetskravet til/fra Røros ivaretas. Dette sikrer at også Ørland-ruten opprettholdes, og bidrar til å redusere merkompensasjonsbehovet til operatøren.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart