-->

27. november 2020

Ber Konkurransetilsynet følge luftfartsmarkedet tett

Regjeringen ber Konkurransetilsynet følge luftfartsmarkedet tett (Avinor)

Regjeringen er opptatt av at konkurransen i luftfarten er sunn og fungerer som den skal, også i krisetider. Konkurransetilsynet får derfor nå i oppdrag å følge ekstra godt med på konkurransen i luftfartsmarkedet.
annonse 


Luftfarten er inne i en dyp krise på grunn av det høye omsetningsfallet under koronapandemien. Regjeringen har kommet med en rekke tiltak for å hjelpe norsk luftfart gjennom krisen.

Før koronapandemien var situasjonen i norsk luftfart preget av konkurranse på mange av flyrutene i Norge. Dette har forbrukerne nytt godt av i form av lave priser og et variert tilbud av flyruter. Målet er at det skal være sunn konkurranse også etter pandemien.

- Sunn konkurranse er viktig for effektiv ressursbruk, større verdiskaping og bedre vilkår for forbrukerne. Koronakrisen vil sannsynligvis medføre endrede reisevaner, noe aktørene i luftfartsmarkedet må tilpasse seg til. Hvis konkurransen er effektiv og god kan dette bidra til raskere omstilling, næringsminister Iselin Nybø (V).

Konkurransetilsynet følger allerede konkurransen i luftfarten tett. På grunn av den sentrale betydningen luftfarten har for transporttilbudet ber regjeringen nå tilsynet om følge ekstra nøye med på konkurransen i det norske luftfartsmarkedet.

- Regjeringen tar grep for at luftfartsbransjen skal være konkurransedyktig også etter pandemien. Oppdraget til Konkurransetilsynet er ett av mange tiltakene som er innført i luftfarten. Vi er opptatt av at det ikke skal bli ulovlig prisdumping som kan føre til sosial dumping. Derfor fortsetter vi å følge situasjonen tett, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf).

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart