-->

9. november 2020

Nytt, norsk flyselskap satser videre

planene med et nytt norsk flyselskap fortsetter (Illustrasjonsfoto)

Arbeidet med etableringen av det nye flyselskapet initiert av Erik G. Braathen pågår for fullt, og fremdriften er som planlagt. Dagens melding fra Nærings- og fiskeridepartementet endrer ikke dette.
annonse 


I dag tidlig kunngjorde regjeringen at de ikke kommer til å bidra med særskilt finansiell støtte til oppbyggingen av det nye flyselskapet.

– Vi har forståelse for at staten ikke ønsker å delta på eiersiden i flyselskaper. Vi hadde håpet på tilgang til kapital for å lette oppbyggingen av et nytt norsk flyselskap i en spesiell markedssituasjon, men tar dagens melding til etterretning. Vi er fornøyde med at departementet fastholder prinsippet om likebehandling. Det er viktig, sier initiativtaker Erik G. Braathen.

Starter nytt, norsk flyselskap

Situasjonen knyttet til Covid-19 pandemien vil innebære liten aktivitet i luftfarten og få passasjerer det neste halve året.

– Vi tror likevel at mange av passasjerene på sikt vil komme tilbake. Derfor er det bra at Staten ikke gjennomfører konkurransevridende tiltak som kan hindre nyetableringer, sier Braathen.

Planlegger oppstart i 2021
Selskapet er i dialog med internasjonale leasingselskaper, og vil i løpet av kort tid beslutte flytype for operasjonen.

Ruteflyvninger på norske innenriksruter og utvalgte europeiske destinasjoner planlegges fortsatt til første halvår 2021.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart