-->

9. november 2020

Staten sier nei til mer støtte, kan gå over ende

Regjeringen vil ikke redde Norwegian (Osloairports.com)

Risikoen for å tape pengene er for høy, derfor sier regjeringen nei til å gå inn med milliardstøtte til flyselskapet Norwegian. - Oppleves som en skikkelig knyttneve i magen for alle i hele Norwegian, sier konsernsjefen.
annonse Luftfarten er inne i en dyp krise, både nasjonalt og globalt, og mye tyder på at det vil forbli slik en stund framover. Regjeringen har siden nedstengingen i mars hatt tett dialog med bransjen og har sammen med Stortinget fått på plass en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen: Fritak fra en rekke avgifter, statlig kjøp av flyruter for å sikre et minimumstilbud, merkompensasjon til eksisterende kjøpsruter (FOT), støtte til ikke-statlige lufthavner og en garantiordning på opptil 6 milliarder kroner.

Samlet sett utgjør statens ekstraordinære bidrag til luftfarten i Norge så langt i 2020 hele 14 milliarder kroner.

-Vi mener at statens hovedhensyn om et tilstrekkelig tilbud og en sunn konkurranse i luftfarten også fremover vil bli ivaretatt i det norske luftfartsmarkedet. Norwegian har bedt om økonomisk støtte i milliardklassen, og regjeringen har vurdert at det i denne situasjonen ikke er en forsvarlig bruk av fellesskapets midler. Slik støtte vil også kunne være konkurransevridende. Aktørene i norsk luftfart kan også trekke på mange av de andre generelle ordningene vi har lagt fram, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

annonse


Norwegian - en skikkelig knyttneve i magen
At regjeringen nå har besluttet å ikke gi Norwegian ytterligere likviditetsstøtte, er svært skuffende og oppleves som en skikkelig knyttneve i magen for alle i hele Norwegian som har kjempet for selskapet og i en tid hvor våre konkurrenter mottar tosifrede milliardbeløp fra sine lands myndigheter, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

– Vi heter Norwegian. Vi er norske. Vi er en del av Norge, og Norge er en del av oss. Slik har det vært i snart 20 år, og støtten selskapet har fått fra kundene har betydd utrolig mye i alle disse årene, ikke minst nå under koronakrisen. Vi tilbyr ruter fra Kristiansand i sør til Svalbard i nord, ruter som ikke lar seg erstatte over natten. Det vil ta tid, og det vil få følger for konkurransesituasjonen i Norge, slik vi også har sett tidligere. Og vi ser at flyselskaper i andre land verden over, som i likhet med Norwegian er avhengige av støtte for å overleve, mottar milliardstøtte fra sine myndigheter.

Med turister vi flyr inn til Norge, bidrar vi til å opprettholde 24 000 arbeidsplasser i landet og en verdiskaping på rundt 18 milliarder kroner i året. Det alene skulle tilsi at fortsatt støtte til selskapet ville vært en samfunnsøkonomisk lønnsom investering. Hvordan man kan lande på en annen konklusjon, er for meg vanskelig å forstå. Lokalt reiseliv og næringsliv har også gang på gang understreket betydningen av Norwegians rutetilbud, nå sist for to uker siden da jeg besøkte alle våre fire norske baser og også møtte politikere og næringslivet lokalt, sier Schram.

Siden koronakrisen rammet luftfarten verden over i mars, har Norwegian gjennomført en betydelig finansiell restrukturering og blant annet konvertert 18 milliarder kroner fra gjeld til egenkapital. Ved inngangen av året lå det an til tidenes beste sommer for selskapet.

– Vi kunne tydelig se resultatene av arbeidet med å snu vekst til lønnsomhet som ble startet tilbake i 2018. Med ytterligere støtte for å hjelpe Norwegian gjennom en krise uten sidestykke for luftfarten, ville vi kommet ut på den andre siden som et mer bærekraftig og slankere flyselskap, med ny struktur og bedre drift. Uten støtte er veien videre brått blitt mye vanskeligere, men vi skal gjøre alt i vår makt for å komme gjennom krisen, både med tanke på våre hardtarbeidende kolleger – våre «Red Nose Warriors» – og kundene våre, sier konsernsjef Jacob Schram.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart