-->

30. januar 2021

NHO Luftfart: Regjeringen tar ikke utfordringene til de norske flyselskapene på alvor

Mener regjeringens forslag til tiltak for norsk luftfart er en stor skuffelse (Illustrasjonsfoto)

Regjeringens forslag til tiltak for norsk luftfart er en stor skuffelse for bransjen. Stortinget ba om en kompensasjonsordning, men regjeringen tar dessverre ikke luftfartens utfordringer tilstrekkelig på alvor.
annonse


Regjeringens forslag til tiltak for norsk luftfart er en stor skuffelse for bransjen. Stortinget ba om en kompensasjonsordning, men regjeringen tar dessverre ikke luftfartens utfordringer tilstrekkelig på alvor, sier Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart.

Regjeringen foreslår å utsette hele kompensasjonsordningen, og at en mulig fremtidig ordning heller ikke skal dekke en andel av de økonomiske tapene som de norske flyselskapene har hatt siden regjeringen stengte ned flytrafikken i mars 2020.

Lothe mener at det er urimelig at regjeringen ikke vil kompensere noe av de økonomiske tapene de norske flyselskapene har hatt som følge av regjeringens reiserestriksjoner. Til tross for at luftfarten er den næringen som har tapt aller mest, er det likevel den eneste berørte næringen som ikke har fått en krone i kontantkompensasjon.

Norske myndigheter har iverksatt de strengeste smitteverntiltakene i hele Europa, og har mer eller mindre stengt ned flymarkedet, uten at bransjen har fått kompensasjon. Norske flyselskaper har mistet en omsetning på over 16 milliarder kroner i 2020, mer enn noen annen næring i Norge. Dette har svekket flyselskapene, og gjør det selvfølgelig svært utfordrende å komme videre i det som blir et "bikkjeslagsmål" når flymarkedet begynner å ta seg opp igjen.

- Mange konkurrenter i Europa har fått store kapitaltilskudd, og er kraftig finansielt skodd for å bygge seg opp når luftfartsmarkedet åpnes opp igjen.

Regjeringen setter nå døren på vidt gap for at utenlandske selskaper med sterk økonomi kan presse ut norske aktører. Dette setter norske arbeidsplasser og et helhetlig flytransporttilbud i spill sier Lothe, som setter sin lit til at Stortinget nå rydder opp.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart